Can I send the samples of an order in multiple times? How long do I have to send the analyzes ?

You can order different DNA tests and send these tests in several times within the limit of 2 years.

Millor qualitat

Totes les proves d'ADN certificades

Resultat més ràpid

Els últims mètodes d'estudi de l'ADN

Millor preu

Quantitat, anàlisis múltiples, clubs

Tot el món

Més de 117 idiomes

Mapa del lloc