Can I send the samples of an order in multiple times? How long do I have to send the analyzes ?

You can order different DNA tests and send these tests in several times within the limit of 2 years.

Ansawdd gorau

Eich holl brofion DNA wedi'u hardystio

Canlyniad cyflymach

Mae'r dulliau diweddaraf o astudio DNA

Pris gorau

Nifer, dadansoddiadau lluosog, clybiau

Ledled y byd

Mwy na 117 o ieithoedd

Map o'r safle