What is the accuracy of the DNA tests ?

All DNA tests have an accuracy close to 100%. The DNA approach guarantees much greater reliability than older tests. You can get more information of our quality policies at Mae'r dudalen hon.

Ansawdd gorau

Eich holl brofion DNA wedi'u hardystio

Canlyniad cyflymach

Mae'r dulliau diweddaraf o astudio DNA

Pris gorau

Nifer, dadansoddiadau lluosog, clybiau

Ledled y byd

Mwy na 117 o ieithoedd

Map o'r safle