How to make a sample for dog DNA tests?

Buccal swab is suitable for all Dog DNA tests

On these links you will find information on how to make quality samples.

Gwaed mewn tiwb sych

Gwaed mewn tiwb EDTA

Ansawdd gorau

Eich holl brofion DNA wedi'u hardystio

Canlyniad cyflymach

Mae'r dulliau diweddaraf o astudio DNA

Pris gorau

Nifer, dadansoddiadau lluosog, clybiau

Ledled y byd

Mwy na 117 o ieithoedd