How to make a sample for horse DNA tests?

Most DNA tests for horse can be simply done using manes

On these links you will find information on how to make quality samples.

Gwaed mewn tiwb EDTA

Ansawdd gorau

Eich holl brofion DNA wedi'u hardystio

Canlyniad cyflymach

Mae'r dulliau diweddaraf o astudio DNA

Pris gorau

Nifer, dadansoddiadau lluosog, clybiau

Ledled y byd

Mwy na 117 o ieithoedd