Πρόγραμμα συνεργατών λέσχης

Benefits of special club prices

Fully automatic, Get always a discount

Always a better price

Each member of an affiliated club automatically benefits from a reduction for each analysis performed in the laboratory. A reduction is applied from the first analysis.

More analyses More discount

The reductions will be all the more advantageous as the club will carry out a large number of analyzes per year.

No commitment

The affiliation of the club does not involve any commitment (no duration of affiliation, no minimum number of analysis per year, no exclusivity towards the laboratory etc).

Fully Automatic

The reduction is done automatically (no club code to enter etc)

Contact us to affiliate your club

Έκπτωση club

Από 0 Ανάλυση : -0.50
Από 31 Αναλύει : -0.80
Από 101 Αναλύει : -1.00
Από 501 Αναλύει : -2.00

The following DNA tests are not compatible with the club discount:

PDD από ορολογική (Προβηγκιακή διαστολή)
Γονείς πουλιών

Από 0 Ανάλυση : -2.00
Από 31 Αναλύει : -3.00
Από 101 Αναλύει : -6.00
Από 501 Αναλύει : -10.00

The following DNA tests are not compatible with the club discount:


η γενετική ταυτοποίηση των ίππων
Άλογο γενετική αναγνώριση + μία καταγωγή
Άλογο γενετική αναγνώριση + δύο γονείς
καταγωγή από άλογα

Καλύτερη ποιότητα

Όλα τα τεστ DNA σας πιστοποιημένα

Γρηγορότερο αποτέλεσμα

Οι τελευταίες μέθοδοι μελέτης του DNA

Καλύτερη τιμή

Ποσότητα, Πολλαπλές αναλύσεις, Λέσχες

Σε όλο τον κόσμο

Περισσότερες από 117 γλώσσες