Έλαβα μόνο ένα κιτ συλλογής, ενώ παρήγγειλα αρκετές εξετάσεις DNA. Γιατί?

Μόνο ένα δείγμα απαιτείται ανά ζώο, ακόμη και αν έχετε ζητήσει να εκτελέσετε πολλαπλές εξετάσεις DNA. Φυσικά, οι εξετάσεις DNA που παραγγέλθηκαν πρέπει να απαιτούν τον ίδιο τύπο δείγματος. Η υπηρεσία αποστολής μας κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να αποστείλει τις απαραίτητες εξαρτήσεις για κάθε μια από τις διαταγές σας.

Καλύτερη ποιότητα

Όλα τα τεστ DNA σας πιστοποιημένα

Γρηγορότερο αποτέλεσμα

Οι τελευταίες μέθοδοι μελέτης του DNA

Καλύτερη τιμή

Ποσότητα, Πολλαπλές αναλύσεις, Λέσχες

Σε όλο τον κόσμο

Περισσότερες από 117 γλώσσες

Χάρτης πλοήγησης