Τι είδους δείγμα πρέπει να στείλω στο εργαστήριο;

Ο τύπος του δείγματος που αποστέλλεται εξαρτάται από το τεστ DNA που πρέπει να πραγματοποιηθεί.
Μπορείτε να δείτε τη λίστα των πιθανών δειγμάτων για κάθε εξέταση DNA τη σελίδα κάθε εξέτασης DNA.
Αν και προτείνονται διάφοροι τύποι δειγμάτων, μόνο ένας τύπος δείγματος απαιτείται από τη δοκιμή DNA.

Καλύτερη ποιότητα

Όλα τα τεστ DNA σας πιστοποιημένα

Γρηγορότερο αποτέλεσμα

Οι τελευταίες μέθοδοι μελέτης του DNA

Καλύτερη τιμή

Ποσότητα, Πολλαπλές αναλύσεις, Λέσχες

Σε όλο τον κόσμο

Περισσότερες από 117 γλώσσες

Χάρτης πλοήγησης