Νέο τεστ DNA: LEMP στο Leonberger

ΛΕΥΚΗ Λευκοεγκεφαλομυελοπάθεια

LEMP Leukoencephalomyelopathy in the Leonberger

LEMP is a neurodegenerative disease that affects the Leonberger breed. This pathology is due to the gradual destruction of the myelin sheath that surrounds the nerve cells. The symptoms observed are difficulty in moving, movement disorders. At an advanced stage, dogs may be unable to stand up.

We are happy to provide this new DNA tests that completes the panel of genetic disease in the Leonberger with the LPN1 Και LPN2 DNA tests.

Αφήνω μια απάντηση
Καλύτερη ποιότητα

Όλα τα τεστ DNA σας πιστοποιημένα

Γρηγορότερο αποτέλεσμα

Οι τελευταίες μέθοδοι μελέτης του DNA

Καλύτερη τιμή

Ποσότητα, Πολλαπλές αναλύσεις, Λέσχες

Σε όλο τον κόσμο

Περισσότερες από 117 γλώσσες