نتایج من

آیا می خواهید با ما تماس بگیرید ؟

با ما تماس بگیرید در + 33 (0) 483433050 یا
ارسال پیام

Where can i order collection kits ?

The collection kits will be automatically shipped to you following your order of analyses on our shop. We ship your kits within 24 hours after your order.
For bird and horse DNA tests, we do not ship a collection kit. Indeed, you can easily use your own kits. You can access the sampling protocols in the menu : “کمک> How to collect samples?

بهترین کیفیت

تمام تست های DNA شما تایید شده است

نتیجه سریعتر

آخرین روش های مطالعه DNA

بهترین قیمت

کمیت ، تحلیل چندگانه ، باشگاه ها

سراسر جهان

بیش از ۱۱۷ زبان

نقشه سایت