نتایج من

آیا می خواهید با ما تماس بگیرید ؟

با ما تماس بگیرید در + 33 (0) 483433050 یا
ارسال پیام

How to collect bird droppings?

Birds droppings are easy to collect

Bird droppings can only be used to detect intestinal parasites و pigeon circovirus. Bird droppings are not suitable to detect chlamydiosis.

Collect bird droppings

Collect bird droppings. We need a dozen. It is important to collect fresh bird droppings. Then put them in a plastic bag like a freezer bag.

bird droppings zoom

Send us the samples

The samples must arrive quickly at the laboratory. As part of the tests on intestinal parasites, some parasites deteriorate very quickly over time so it is important that you send your samples with a delay committed.

bird droppings
بهترین کیفیت

تمام تست های DNA شما تایید شده است

نتیجه سریعتر

آخرین روش های مطالعه DNA

بهترین قیمت

کمیت ، تحلیل چندگانه ، باشگاه ها

سراسر جهان

بیش از ۱۱۷ زبان

نقشه سایت