نتایج من

آیا می خواهید با ما تماس بگیرید ؟

با ما تماس بگیرید در + 33 (0) 483433050 یا
ارسال پیام

How to collect brain biopsy ?

The biopsy can only be performed by veterinarian

The sample must be sent in a protected envelope such as a bubble envelope, a cardboard envelope.

Biopsy collection

Do the brain biopsy

Storage

Put the biopsy in a 2ml to 10ml dry tube.
brain biopsy

Additives

Fill the tube completely with pure ethanol or modified alcohol
بهترین کیفیت

تمام تست های DNA شما تایید شده است

نتیجه سریعتر

آخرین روش های مطالعه DNA

بهترین قیمت

کمیت ، تحلیل چندگانه ، باشگاه ها

سراسر جهان

بیش از ۱۱۷ زبان