Club Affiliate Program

Benefits of special club prices

Fully automatic, Get always a discount

Always a better price

Each member of an affiliated club automatically benefits from a reduction for each analysis performed in the laboratory. A reduction is applied from the first analysis.

More analyses More discount

The reductions will be all the more advantageous as the club will carry out a large number of analyzes per year.

No commitment

The affiliation of the club does not involve any commitment (no duration of affiliation, no minimum number of analysis per year, no exclusivity towards the laboratory etc).

Fully Automatic

The reduction is done automatically (no club code to enter etc)

Contact us to affiliate your club

Club discount

From 0 analysis : -0.50
From 31 analyzes : -0.80
From 101 analyzes : -1.00
From 501 analyzes : -2.00

The following DNA tests are not compatible with the club discount:

PDD by serology (Proventricular dilatation disease)
Bird Parentage

From 0 analysis : -2.00
From 31 analyzes : -3.00
From 101 analyzes : -6.00
From 501 analyzes : -10.00

The following DNA tests are not compatible with the club discount:


Horse Genetic Identification
Horse Genetic Identification + one parentage
Horse Genetic Identification + two parentages
Horse Parentage

Zoo tshaj plaws

Tag nrho koj cov DNA kuaj cov ntawv pov thawj

Cov txiaj ntsig sai

Cov hau kev tshiab ntawm kev kawm DNA

Tus nqi zoo tshaj

Kom muaj nuj nqis, Ntau cov tshuaj ntsuam, Chav

Thoob qab ntuj

Ntau tshaj 117 hom lus