Cyst Cystinuria Newfoundland

40,00

Tests turnaround : 3-6 hnub los yog nthuav qhia 3 hnub
breeds : Terre Neuve
kuaj : Buccal kua ntswg, los yog cov ntshav nyob rau hauv EDTA raj, los yog cov ntshav nyob rau hauv qhuav lub raj

Clear
SKU: cyst-cystinuria-dog Qeb:
N/N : Normal, no copies of the CYST mutation. N/CYST : Normal, one copy of the CYST mutation. CYST/CYST : 2 copies of the CYST mutation, the dog may develop this disease.

What is CYSTCystinuria ?

Cystinuria is a well-known disease found in many animals and also in humans. Different forms of cystinuria have been observed in the dog. This DNA test is for the cystinuria that is described in Newfoundlands and Landseer breeds.

The cause of cystinuria is an accumulation of insoluble cystine in the urine that forms crystals and concrements.

The affected dog is often subject to urinary tract infections or obstruction of the urinary system. The males are generally more affected with cystinuria than females.

Another cystinuria DNA test exists which is specific to the English Bulldog breed.

Hom ntawm cov qauv

Ntawm no yog daim ntawv teev cov ntau hom kev kuaj uas txais rau qhov kev xeem no:
  • Buccal kua ntswg
  • Ntshav nyob rau hauv EDTA raj
  • Ntshav nyob rau hauv qhuav lub raj

Qhov tsiaj rau lub xeem: Cyst Cystinuria Newfoundland


Cov nram qab no ib yam tsiaj lees paub:
  • Terre Neuve

To taub kev tshwm sim ntawm cov kev xeem: Cyst Cystinuria Newfoundland


N/N : Normal, no copies of the CYST mutation. N/CYST : Normal, one copy of the CYST mutation. CYST/CYST : 2 copies of the CYST mutation, the dog may develop this disease.
Test lub npe: Cyst Cystinuria Newfoundland
Noob hloov: SLC3A1 c.586C>T
caj: autosomal recessive (Yog xav paub ntxiv)
Test tshwm simCyst Cystinuria Newfoundland raws li txoj cai (SLC3A1 c.586C>T)Health raws li txoj cai
N/NNo copy of the CYST mutationTsiaj yog dab tsi (meej)
N/CYST1 copy of the CYST mutationTsiaj yog dab tsi (meej)
CYST/CYST2 copies of the CYST mutationTsiaj yog, yuav los yuav muaj cuam tshuam

Cross rooj ntawm qhov kev kuaj: Cyst Cystinuria Newfoundland


niam N/Nniam N/CYSTniam CYST/CYST
Leej Txiv N/N100% N/N50% N/N
50% N/CYST
100% N/CYST
Leej Txiv N/CYST50% N/N
50% N/CYST
25% N/N
50% N/CYST
25% CYST/CYST
50% N/CYST
50% CYST/CYST
Leej Txiv CYST/CYST100% N/CYST50% N/CYST
50% CYST/CYST
100% CYST/CYST

Daim ntawv pov thawj piv txwv rau cov kev kuaj: Cyst Cystinuria Newfoundland

Nyem rau cov piv txwv ntawv pov thawj nram qab no qhib rau nws.

daim ntawv pov thawj

References

Matos AJ, Mascarenhas C, Magalhães P, Pinto JP. Efficient screening of the cystinuria-related C663T Slc3a1 nonsense mutation in Newfoundland dogs by denaturing high-performance liquid chromatography. J Vet Diagn Invest. 2006 Jan;18(1):102-5.

Henthorn PS, Liu J, Gidalevich T, Fang J, Casal ML, Patterson DF, Giger U. Canine cystinuria: polymorphism in the canine SLC3A1 gene and identification of a nonsense mutation in cystinuric Newfoundland dogs. Hum Genet. 2000 Oct;107(4):295-303.

Xyuas

Muaj cov kev xyuas tsis tau.

Tsuas yog in thiaj li tso nyob rau hauv cov neeg muas zaub uas muaj muas tau cov khoom no yuav tawm ib tug saib xyuas.