PRA-bBengal Progressive Retinal Atrophy

54,90

This test is specific to the Bengal cat

Tests turnaround : 7-15 days
breeds : Bengal
kuaj : Buccal swab

Clear
SKU: pra-b-bengal-progressive-retinal-atrophy Qeb:
N/N : Normal, no copy of the PRA-b mutation. N/PRA-b : Normal, one copy of the PRA-b mutation. PRA-b/PRA-b : 2 copies of the PRA-b mutation, the cat may develop this disease.

PRA-bBengal Progressive Retinal Atrophy symptoms

The symptoms of PRA begin to occur in the kitten at the age of 2 months. Generally, the majority of cats become blind at 2 years old. The first signs are a difficulty to move in the dark.

New PRA-b DNA test

Initially, a test had been developed on a first genetic variant. The analysis of many Bengal cat has revealed another mutation that, to date, seems perfectly linked to the PRA-b. This new mutation is tested.

The sample accepted for this test is : Buccal kua ntswg.

Qhov tsiaj rau lub xeem: PRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy


Cov nram qab no ib yam tsiaj lees paub:
  • Bengal

To taub kev tshwm sim ntawm cov kev xeem: PRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy


N/N : Normal, no copy of the PRA-b mutation. N/PRA-b : Normal, one copy of the PRA-b mutation. PRA-b/PRA-b : 2 copies of the PRA-b mutation, the cat may develop this disease.
Test lub npe: PRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy
caj: autosomal recessive (Yog xav paub ntxiv)
Test tshwm simPRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy raws li txoj cai ( )Health raws li txoj cai
N/NNo copy of the PRA-b mutationTsiaj yog dab tsi (meej)
N/PRA-b1 copy of the PRA-b mutationTsiaj yog dab tsi (meej)
PRA-b/PRA-b2 copies of the PRA-b mutationTsiaj yog, yuav los yuav muaj cuam tshuam

Cross rooj ntawm qhov kev kuaj: PRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy


niam N/Nniam N/PRA-bniam PRA-b/PRA-b
Leej Txiv N/N100% N/N50% N/N
50% N/PRA-b
100% N/PRA-b
Leej Txiv N/PRA-b50% N/N
50% N/PRA-b
25% N/N
50% N/PRA-b
25% PRA-b/PRA-b
50% N/PRA-b
50% PRA-b/PRA-b
Leej Txiv PRA-b/PRA-b100% N/PRA-b50% N/PRA-b
50% PRA-b/PRA-b
100% PRA-b/PRA-b

Daim ntawv pov thawj piv txwv rau cov kev kuaj: PRA-b - Bengal Progressive Retinal Atrophy

Nyem rau cov piv txwv ntawv pov thawj nram qab no qhib rau nws.

daim ntawv pov thawj

References

Ofri R, Reilly CM, Maggs DJ, Fitzgerald PG, Shilo-Benjamini Y, Good KL, Grahn
RA, Splawski DD, Lyons LA. Characterization of an early-onset, autosomal recessive, progressive retinal degeneration in Bengal cats. (2015) Investigative Ophthalmology & Visual Science Aug;56(9):5299-308. doi: 10.1167/iovs.15-16585. PubMed PMID: 26258614;PubMed Central PMCID: PMC4539567.

Xyuas

Muaj cov kev xyuas tsis tau.

Tsuas yog in thiaj li tso nyob rau hauv cov neeg muas zaub uas muaj muas tau cov khoom no yuav tawm ib tug saib xyuas.