How can I check that my DNA test certificate is not falsified?

All Genimal certificates have a verification code. The authenticity of these verification codes is verifiable ntawm nplooj ntawv no. The slightest change in this verification code or certificate result causes an error.

Zoo tshaj plaws

Tag nrho koj cov DNA kuaj cov ntawv pov thawj

Cov txiaj ntsig sai

Cov hau kev tshiab ntawm kev kawm DNA

Tus nqi zoo tshaj

Kom muaj nuj nqis, Ntau cov tshuaj ntsuam, Chav

Thoob qab ntuj

Ntau tshaj 117 hom lus

Daim ntawv qhia chaw