How to make a sample for dog DNA tests?

Buccal swab is suitable for all Dog DNA tests

On these links you will find information on how to make quality samples.

Buccal kua ntswg

Ntshav nyob rau hauv qhuav lub raj

Ntshav nyob rau hauv EDTA raj

Zoo tshaj plaws

Tag nrho koj cov DNA kuaj cov ntawv pov thawj

Cov txiaj ntsig sai

Cov hau kev tshiab ntawm kev kawm DNA

Tus nqi zoo tshaj

Kom muaj nuj nqis, Ntau cov tshuaj ntsuam, Chav

Thoob qab ntuj

Ntau tshaj 117 hom lus