Dobio sam samo jedan komplet za prikupljanje dok sam naručio nekoliko DNK testova. Zašto?

Potreban je samo jedan uzorak po životinji čak i ako ste zatražili više DNK testova. Naravno, naručeni DNK testovi moraju zahtijevati istu vrstu uzorka. Naša usluga otpreme postavlja potrebne aranžmane za slanje potrebnih kompleta za svaku vašu narudžbu.

Najbolja kvaliteta

Svi vaši DNK testovi certificirani

Brži rezultat

Najnovije metode proučavanja DNK

Najbolja cijena

Količina, višestruke analize, klubovi

Po cijelom svijetu

Više od 117 jezika

Karta web-mjesta