How to make a sample for cat DNA tests?

Various samples can be used for Cat DNA tests

On these links you will find information on how to make quality samples.

Ra amin' ny fanosotra amin' maina

Ra any EDTA fanosotra amin'

Tsara indrindra

Ireo fisedrana ADN rehetra panjakana

Vokatra haingana kokoa

Ny fomba farany amin' ny fandalinana ADN

Sarany tsara indrindra

Habetsahana, analyses Maro, Kibay

Maneran-tany

Fiteny mihoatra ny 117