Can I send the samples of an order in multiple times? How long do I have to send the analyzes ?

You can order different DNA tests and send these tests in several times within the limit of 2 years.

Zoo zoo

Txhua yam koj DNA kev xeem tau ntawv pov thawj

Tshwm sim sai

Txoj kev tseeb ntawm cov kawm DNA

Nqe zoo

Kom muaj nuj nqis, analyses ntau yam, tej pab pawg

Thoob qab ntuj

Lus tshaj 117

Sitemap