Waarom wordt aanbevolen dat een monster wordt genomen door een dierenarts?

Het nemen van een monster van een dier kan een eenvoudig gebaar zijn. Inderdaad, veel klanten vragen ons of ze een uitstrijkje kunnen uitvoeren op hun hond of hun kat alleen.
Een snel antwoord zou ja zijn.
Echter, collectie door een dierenarts heeft twee voordelen. Indien uw certificaten aan derden worden meegedeeld (verkoop van het dier, erkenning van het dier bij een federatie of een club), kan deze derde partij uw certificaat weigeren. Bij het nemen van het monster verstrekt en ondertekent de dierenarts een bemonsteringscertificaat dat hem ertoe verplicht te hebben geverifieerd dat het monster afkomstig is van het op het bemonsteringscertificaat beschreven dier.
De tweede reden is dat als uw eerste monster onjuist is, het laboratorium kan eisen dat het tweede monster wordt genomen door een dierenarts. Zo niet, dan kunnen extra kosten worden aangevraagd.

Beste kwaliteit

Al uw DNA-tests gecertificeerd

Sneller resultaat

De nieuwste methoden om DNA te bestuderen

Beste prijs

Hoeveelheid, Meerdere analyses, Clubs

Over de hele wereld

Meer dan 117 talen

Overzicht van de site