Ako urobiť vzorku pre testy Bird DNA?

Snažiť sa uľahčiť zber vzoriek

Na týchto odkazoch nájdete informácie o tom, ako urobiť kvalitné vzorky.

Suché krv na papieri

Biopsia orgánov

krv do suchej skúmavky

Najlepšia kvalita

Všetky vaše testy DNA certifikované

Rýchlejší výsledok

Najnovšie metódy štúdia DNA

Najlepšia cena

Množstvo, viacnásobné analýzy, kluby

Po celom svete

Viac ako 117 jazykov