Kakav uzorak da pošaljem u laboratoriju?

Tip poslatog uzorka zavisi od DNK testa koji će biti izvršen.
Spisak mogućih uzoraka za svaki DNK test možete videti odlaskom na stranica svakog DNK testa.
Iako je predloženo nekoliko tipova uzoraka, DNK testiranje zahteva samo jedan tip uzorka.

Najbolji kvalitet

Svi vaši DNK testovi su potvrđeni

Brži rezultat

Najnoviji metodi studiranja DNK

Najbolja cena

Količina, više analiza, klubovi

Širom sveta

Više od 117 jezika

Mapa lokacije