Kontrollera min DNA certifikat

Säkerhetskod

En säkerhetskod finns på alla Certifikat av Genimal Bioteknik. Det gör att du kan kontrollera om du är i närvaro av ett riktigt certifikat eller en falsk. De falska certifikaten är certifikat som verifieringskoden eller resultatet frivilligt har ändrats.

The security code is in all Genimal certificate. It is in blue, in the middle of the certificate.

Bästa kvalitet

Alla dina DNA-tester certifierade

Snabbare resultat

De senaste metoderna för att studera DNA

Bästa pris

Kvantitet, Flera analyser, Klubbar

Över hela världen

Mer än 117 språk