Vilken typ av prov ska jag skicka till laboratoriet?

Vilken typ av prov som skickas beror på vilket DNA-test som ska utföras.
Du kan se listan över möjliga prover för varje DNA-test genom att gå till sidan för varje DNA-test.
Även om flera provtyper föreslås krävs endast en typ av prov genom DNA-testning.

Bästa kvalitet

Alla dina DNA-tester certifierade

Snabbare resultat

De senaste metoderna för att studera DNA

Bästa pris

Kvantitet, Flera analyser, Klubbar

Över hela världen

Mer än 117 språk

Karta över webbplatsen