மாதிரி சான்றிதழ் வார்ப்புருவை பதிவிறக்கவும்

You can download below the template of the sampling certificate. If you want the sampling certificate from an animal that you have already register, then please go to the collection kit and sampling certificate page.

நாய்

sampling certificate

பூனை

sampling certificate

குதிரை

sampling certificate

பறவை

There is no template of sampling certificates for birds.

சிறந்த தரம்

உங்கள் DNA பரிசோதனைகள் அனைத்தும் சான்றளிக்கப்பட்ட

வேகமான முடிவு

டி. என். ஏ. படிப்பதற்கு சமீபத்திய வழிமுறைகள்

சிறந்த விலை

அளவு, பல பகுப்பாய்வுகள், கிளப்கள்

உலகம் முழுவதும்

117 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள்