పిల్లి DNA రక్త సమూహం
DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం

DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం

36,90

Optimized blood group test for breeding purpose.

Two mutations tested CMAH139 and CMAH 136

పరీక్షలు కావలిలో : 3-6 రోజులు లేదా ఎక్స్ ప్రెస్ 3 రోజులు
జాతులు : అనేక జాతులు, ఉత్పత్తి వివరణ చూడండి
నమూనాలను : బుకల్ స్వాబ్, లేదా ఈడిటిఎ ట్యూబ్ లో రక్తం

స్పష్టం

Cats blood group

In cats there are 3 blood groups: A, B and AB.
Group A is largely the most common while Group B is much less common. The AB group is very rare.
The geographical origin of the cats would also have an influence on the frequencies of the different blood groups.
The blood group is of genetic origin and is predominantly determined by the CMAH gene. There are several versions of this gene (allele) A, AB or b.
Each individual carries 2 alleles of this gene.

Which test to choose: blood group DNA or serology?

Your goal is breeding

If you are a breeder, you need to choose this blood group test by DNA in order to make the right breeding choices for your breeders. The serological blood test will not protect you from neonatal erythrolysis. there is also a specific blood group DNA test for Ragdoll

Your cat must be transfused

If your cat needs to be transfused, you must choose the blood group test by serology to protect you from blood incompatibilities.

blood transfusion in cats
Blood transfusion in a cat

Correspondence between blood group and genotypes

Blood Group (Serotyping)ABAB
Possible allelesA/AA/ABA/bAB/bb/bAB/AB
DNA mutation test b (Genotyping)non-b/non-bnon-b/non-bnon-b/bb/bnon-b/non-bnon-b/b
The A allele is dominant on the AB allele which is dominant on the b allele

Blood group and neonatal erythrolysis

Unlike humans, there is no rhesus or universal donor in cats. Group A cats have autoantibodies against group B (antiB), and conversely group B cats have autoantibodies against group A (antiA). Cats in the AB group do not have autoantibodies. Neonatal erythrolysis of the kitten occurs mainly when the mother is in group B and the father is in group A. Group A kittens take their mother’s group A (antiA) autoantibodies while breastfeeding maternal milk. The red blood cells of the kitten are destroyed and it dies quickly. The opposite case also exists (mother of group A and kitten of group B) but it causes reactions less important.

Blood group and blood transfusion

Transfusing a group B cat with blood from a group A cat results in the death of the recipient after a few minutes causing acute haemolytic anemia. Conversely, transfusing a group B cat with blood from a group A cat does not lead to such a important reaction: there is a decrease in the life of red blood cells.

Blood group crossings by DNA

The DNA test is used to determine whether the breeding stock (mother and father) are b / b (blood group B), non-b / b (blood group A or AB) or non-b / non-b (blood type A or AB). In the cross-breeding table below, it can be seen that the DNA test makes it easy to choose breeding stock for breeding to avoid neonatal erythrolysis. This table must be performed independently with the two mutations that we provide: the very large majority mutation CMAH139 and the minority mutation CMAH136.
Mother b/bMother non-b/bMother non-b/non-b
Father b/b100% of kittens b/b50% of kittens b/b 50% of kittens non-b/b100% of kittens non-b/b
Father non-b/b50% of kittens b/b 50% of kittens non-b/b25% of kittens b/b 50% of kittens non-b/b 25% of kittens non-b/non-b50% of kittens non-b/b 50% of kittens non-b/non-b
Father non-b/non-b100% of kittens non-b/b50% of kittens non-b/b 50% of kittens non-b/non-b100% of kittens non-b/non-b
In the table above, the results circled in red correspond to kittens who will undergo significant neonatal erythrolysis if they are breastfed by their mother. The results circled in orange correspond to kittens who will undergo neonatal erythrolysis but with relatively mild symptoms. The results circled in green correspond to kittens that present no risk of neonatal erythrolysis. It is therefore advisable to make crosses with a sire and a mother without causing any risk of neonatal erytrolysis. Otherwise, the breeder must remove the kittens from their mother in order to feed them with artificial food.

Frequency of blood groups in different breeds of cat

Group AGroup BGroup AB
Abyssin86 à 95 %3 à 14 %< 1 %
American Shorthair99 à 100 %0 à 1%< 1 %
Sacré de Birmanie82 à 87 %9 à 18 %< 1 %
British Shorthair60 à 64 %35 à 36 %< 1 %
Burmese99 à 11 %0 à 1 %< 1 %
Cornish Rex~67 %~33 %< 1 %
Devon Rex56 à 59 %41 à 44 %< 1 %
Ecotic Shorthair73 à 100 %0 à 27 %< 1 %
Himalayan~94 %~6 %< 1 %
Bobtail Japonais~84 %~16 %< 1 %
Ragdoll~58 %~29 %< 1 %
Maine Coon94 à 97 %3 à 6 %< 1 %
Norvégien93 à 100 %0 à 7 %< 1 %
Oriental~100 %< 1 %< 1 %
Persan73 à 86 %13 à 14 %< 1 %
Bleu Russe~100 %< 1 %< 1 %
Scottish Fold~81 %~19 %< 1 %
Siamois~100 %< 1 %< 1 %
Somali77 à 82 %17 à 18 %< 1 %
Sphynx~83 %~17 %< 1 %
Tonkinois~100 %< 1 %< 1 %
Angora Turc~100 %< 1 %< 1 %
Source: Université de Pennsylvanie

The optimized test at Genimal

The methods conventionally used to test the blood group of cats by DNA are not 100% reliable. The work of the Tasker team in 2014 clearly demonstrates that the analysis of 5’UTR Δ-53 or G139A (CMAH139) mutations carried out by the laboratories leads to discordant results observed by some breeders. The research team Tasker et al. demonstrate that the C136T mutation (CMAH136) must also be analyzed in addition to one of the mutations above. The GENIMAL laboratory now offers you, for the blood group test by DNA, the analysis of the C136T mutation (CMAH136) in addition to the G139A mutation (CMAH139).

నమూనా రకం

ఈ టెస్ట్ కొరకు ఆమోదించబడ్డ విభిన్న రకాల నమూనాల జాబితా ఇదిగో:
  • బుక్కాల్ స్వాబ్
  • EDTA ట్యూబ్ లో రక్తం

టెస్ట్ కొరకు లభ్యం అవుతున్న జాతులు: DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం


దిగువ జాతులు గుర్తించబడ్డాయి:

టెస్ట్ ని ఎలా ఆర్డర్ చేయాలి: DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం?

ఈ టెస్ట్ ఆర్డర్ చేయడం, కలెక్షన్ కిట్ లను పొందడం మరియు నమూనాలను తీసుకోవడం కొరకు సవిస్తరమైన ప్రక్రియ ఇక్కడ ఉంది.

పరీక్షకు సర్టిఫికెట్ ఉదాహరణ: DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం

దానిని తెరవడం కొరకు దిగువ ఉదాహరణ సర్టిఫికేట్ మీద క్లిక్ చేయండి.

ధృవ పత్రం

సమీక్షలు

DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం మొత్తం రేటింగ్: ★★★★★ 4.9 ఆధారంగా 130 సమీక్షలు.
5 1
ఈ డిఎన్ఎ పరీక్షపై సమీక్షలను వీక్షించడానికి లేదా ఈ డిఎన్ఎ పరీక్షపై సమీక్షను విడిచిపెట్టడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

సూచనలు

Bighignoli B., Niini T., Grahn R. A., Pedersen N. C., Millon L. V., Polli M., Longeri M., Lyons L. A.: Cytidine monophospho-N-acetylneuraminic acid hydroxylace (CMAH) mutations associated with domectic cat AB blood group. BMC Genet. 2007 Jun 6;8:27. Tasker S., Barker E.N., Day M.J., and Helps C.R., Feline blood genotyping versus phenotyping, and detection of non-AB blood type incompatibilities in UK cats. J Small Anim Pract, 2014. 55(4): p. 185–9.


1- వెబ్ సైట్ లో డిఎన్ఎ టెస్ట్ ఆర్డర్ చేయండి

డిఎన్ఎ టెస్ట్ ఆర్డర్ చేయడం కొరకు, వెబ్ సైట్ లో మీ షాపింగ్ కార్ట్ కు జోడించండి.
అప్పుడు మీరు మీ బుట్టను ధ్రువీకరించవచ్చు.
ఈ ధ్రువీకరణ దశలో, మీరు వెంటనే బ్యాంకు కార్డుతో చెల్లించవచ్చు లేదా బ్యాంకు బదిలీ లేదా చెక్ ద్వారా తరువాత చెల్లించవచ్చు.

మీ టెస్ట్ ఆర్డర్ చేయడం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి: DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం

చెక్ ద్వారా చెల్లింపు కొరకు, మీరు మీ నమూనాలను రిటర్న్ చేసినప్పుడు మీ చెక్ ని పంపవచ్చు.

మీ పేమెంట్ మా వద్ద లేనట్లయితే అందుకున్న నమూనా ప్రాసెస్ చేయబడదు.


2- మీ పిల్లులను రిజిస్టర్ చేసుకోండి

మీ ఆర్డర్ ధృవీకరించబడిన తరువాత, మీరు జంతు రిజిస్ట్రేషన్ పేజీకి రీడైరెక్ట్ చేయబడతారు.
సంక్షిప్త విశ్లేషణలు ప్రతిదీ ఒక వరుసకు అనుగుణంగా ఉంటాయి.
ఈ ప్రతి విశ్లేషణకొరకు, బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు పిల్లిని ప్రశ్నార్థకంగా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి: నా పిల్లిని నమోదు చేయండి.
దిగువ తప్పనిసరి సమాచారాన్ని మీరు నింపాల్సి ఉంటుంది:

  • జంతు పేరు
  • [మార్చు304422111
  • పుట్టిన తేది
  • లింగము
  • రంగు
  • నమూనా రకం
మీరు బ్రీడ్ రిజిస్ట్రీని కూడా సూచించవచ్చు.

ప్రతిపాదిత నమూనా రకాలు సంబంధిత విశ్లేషణ కు సాధ్యమైనవి మరియు అందుబాటులో ఉంటాయి.


3- మీ కలెక్షన్ కిట్ లను డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

జంతువు రిజిస్టర్ చేయబడిన తరువాత, బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఈ విశ్లేషణ కొరకు శాంపులింగ్ సర్టిఫికేట్ ని మీరు డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు: నా సర్టిఫికేట్ డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి.
ఈ బటన్ క్లిక్ చేసిన తరువాత, మీ శాంపులింగ్ సర్టిఫికేట్ సృష్టించబడినప్పుడు వేచి ఉండాలని విండో మిమ్మల్ని ప్రతిపాదిస్తుంది.
అప్పుడు మీరు బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీ శాంపులింగ్ సర్టిఫికేట్ ని డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు: డౌన్ లోడ్.
డౌన్ లోడ్ ఫైల్ అనేది పిడిఎఫ్ ఫైల్.

మీ శాంపులింగ్ సర్టిఫికేట్ లను డౌన్ లోడ్ చేసుకోవడానికి ముందు మీ ఆర్డర్ లో అన్ని జంతువులను రిజిస్టర్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
వాస్తవానికి, అన్ని జంతువులు రిజిస్టర్ చేయబడిన తరువాత, ఆర్డర్ కొరకు అన్ని శాంపులింగ్ సర్టిఫికేట్ లను డౌన్ లోడ్ చేయడం కొరకు ఏదైనా విశ్లేషణ కొరకు మీరు డౌన్ లోడ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి.

ఈ PAG ఫైలులో నమూనా ను తీసుకోవడానికి సరళీకృత సూచనలు మరియు మీరు సంతకం చేయగల శాంపులింగ్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నాయి. నమూనా ను తీసుకోవడానికి సవిస్తరమైన ప్రక్రియతో మీరు మా వెబ్ సైట్ కు లింక్ లను కూడా కనుగొంటారు.

పిడిఎఫ్ ఫైళ్లను పిడిఎఫ్ రీడర్ తో తెరవవచ్చు. మేము ఉచిత అడోబ్ అక్రోబాట్ రీడర్ సాఫ్ట్ వేర్ ను సిఫార్సు చేస్తాము, దీనిని నుండి డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ లింక్.


4- మీ కలెక్షన్ కిట్ లను పంపడం (ఐచ్ఛికం)

ఒకవేళ మీరు నమూనా రకంగా ఎంచుకున్నట్లయితే: ఈడిటిఎ ట్యూబ్ లో రక్తం, అప్పుడు మీరు కలెక్షన్ కిట్ ని అందుకోలేరు. వాస్తవానికి, మీ పశువైద్యుడికి ఇప్పటికే ఈడిటిఎ ట్యూబ్ ఉంది మరియు దాని స్వంత ఇడిటిఎ ట్యూబ్ లతో రక్తం తీసుకోవడం జరుగుతుంది.

అన్ని ఇతర రకాల నమూనాల కొరకు, అప్పుడు మేము పోస్టల్ మెయిల్ ద్వారా మీ సేకరణ కిట్ ను మీకు పంపుతాము. మీ ఆర్డర్ చేసిన మరుసటి రోజు ఈ కిట్ షిప్పింగ్ చేయబడుతుంది మరియు దాని గురించి మీరు ఇమెయిల్ అందుకుంటారు.


5- నమూనాలను సేకరించండి

డౌన్ లోడ్ చేయబడ్డ ఫైలులో వివరించిన విధంగా మీ జంతువు నుంచి నమూనాను తీసుకోండి.
ఇవ్వబడ్డ కలెక్షన్ కిట్ ని ఉపయోగించండి మరియు సూచనలను జాగ్రత్తగా పాటించండి.
అందించబడ్డ ప్రక్రియ అత్యంత విశ్వసనీయమైన మరియు వేగవంతమైన ఫలితాలను సాధిస్తుంది.

నమూనాలను పశువైద్యుడు తీసుకోవాలని మేము బలంగా సిఫార్సు చేస్తాము. మరియు ఈ సందర్భంలో, పశువైద్యుడు శాంపులింగ్ సర్టిఫికేట్ పూర్తి చేసి సంతకం చేయాలి. మీరు మరింత సమాచారాన్ని కనుగొంటారు ఈ లింక్.


6- నమూనాలను జెనిమల్ కు పంపండి

కలెక్షన్ కిట్ లు మరియు శాంపులింగ్ సర్టిఫికేట్ ని మా ప్రయోగశాలకు పంపండి.

Genimal Biotechnologies
Estaing Nord 1
42140 Virigneux
France

ఒకవేళ మీరు చెక్ ద్వారా పేమెంట్ ఎంచుకున్నట్లయితే, దానిని మీ మెయిల్ కు జతచేయడం మర్చిపోవద్దు.

మీ టెస్ట్ ఆర్డర్ చేయడం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి: DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం


7- నమూనా వచ్చిందని నిర్ధారణ పొందండి

మేము మీ మెయిల్ అందుకున్న వెంటనే, దాని రసీదును సూచించే ఇమెయిల్ ను మీరు అందుకుంటారు.
మీ నమూనా అందుకున్నదా లేదా అని ట్రాక్ చేయడం కొరకు మీరు ఆర్డర్ ట్రాకింగ్ ని కూడా చూడవచ్చు. https://www.genimal.com/my-dna-tests/track-my-analyses/.
రసీదు ఇమెయిల్ లో మరియు ఆర్డర్ ఫాలోప్ లో, మీ విశ్లేషణల కొరకు ఆశించబడ్డ డెడ్ లైన్ లను మీరు కనుగొంటారు.


8- మీ ఫలితాలను పొందండి

మీ నమూనాలు అందుకున్న తరువాత, మేం వెంటనే మీ ఆర్డర్ ని ప్రాసెస్ చేస్తాం.
ఫలితాలు లభ్యం అయిన తరువాత, మీరు ఆర్డర్ చేసిన దానిని బట్టి మీరు వాటిని ఇమెయిల్, పోస్టల్ మెయిల్ లేదా ఎస్ఎమ్ఎస్ ద్వారా అందుకుంటారు.
ఫలితాలు మీ కస్టమర్ ప్రాంతంలో కూడా లభ్యం అవుతాయి. https://www.genimal.com/my-dna-tests/download-my-results/

మీ టెస్ట్ ఆర్డర్ చేయడం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి: DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం

DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం మొత్తం రేటింగ్: ★★★★★ 4.9 ఆధారంగా 130 సమీక్షలు.
5 1

డిఎన్ఎ టెస్ట్ ఆర్డర్ చేయండి: DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం

ఒక సమీక్షజోడించు

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా పబ్లిష్ చేయబడదు.
పేరు
ఇమెయిల్
సమీక్ష శీర్షిక
రేటింగ్
విషయాన్ని సమీక్షించండి

డిఎన్ఎ టెస్ట్ ఆర్డర్ చేయండి: DNA ద్వారా పిల్లి రక్త సమూహం

" ★★★★★Bakhsh Abdullah South Arabia
Thanks , very fast and great job 5 stars...
" ★★★★★Nadége Corato
Rapide et efficaces...
" ★★★★★My little dog
...
" ★★★★★Persson Helene
Very fast sending the test and results also fast....
" ★★★★★Agnes Morin
Analyse super rapide et claire, je recommande fortement...
" ★★★★★VANOVERSCHELDE DAVID
Envoi des résultats rapides, nickel...
" ★★★★★Deny léa (France)
Rapide et dans le temps. Très contente....
" ★★★★★Iryna DEFRANCE
...
" ★★★★★Volerie Du Forez
Un laboratoire très efficace, envoi très rapide des analyses, analyses fiables. Bref, n'hésitez pas à travailler avec Génimal. Service client au top !!...
" ★★★★☆Ks Events
...
" ★★★★★LES TERRES DE LA SERPENTERIE (France)
Rapide et efficace. Parfait...
" ★★★★★Françoise Pélisson
Test rapide indolore pour le chien avec un certificat de retour clair et précis reçu par mail, comprenant un lien pour les explications bien appréciable....
" ★★★★★ANGELIQUE CREPIN
Super, resultats arrivés rapidement...
" ★★★★★Nour-eddine Chaouki
le top du top, rapide, répond toujours au tel, personnel agréable et un travail efficace, rien à dire je conseille ce labo les yeux fermer...
" ★★★★★Soso 01
Service tres rapide et fiable...je recommande......
" ★★★★★Sara Da Silva
Commande sur le site un peu galère mais une prise en charge et résultats très rapides. Super...
" ★★★★★Amandine Gour
service rapide...
" ★★★★★VIRGINIE BOUQUET
Je commande mes tests chez eux pour mon élevage de chat et je suis satisfaite de leur travail...
" ★★★★★Fleurime Makinson
Ke suis très satisfait du boulot founi par geminal....
" ★★★★★Susanne
Super nöjda ❤️...
" ★★★★★Rudy Noel
tres rapide tres sérieux et surtout certificat bien detaillier super bravo...
" ★★★★★Paul Céline
Résultats rapides. Prélèvements pratiques....
" ★★★★★Marie-Pierre CROCO
Facilité de prélèvement. Rapidité pour obtenir les résultats. Et si vous oublié de mettre l'espèce, comme cela m'est arrivé une fois, le laboratoire vous rappelle pour compléter le dossier. En tant que vétérinaire j'apprécie de travailler avec Génimal....
" ★★★★★Chalendar Christian
Travail sérieux et délai respecté...
" ★★★★★Gilet Laurence (France)
Rapide et sérieux ! Merci...
" ★★★★★bill t
Site fiable, en trois jours j'ai eu le résultat, je recommande...
" ★★★★★Loïc Deherve
...
" ★★★★★Jager Barbara
Service rapide et efficace. Prix correct....
" ★★★★☆Christine Gaillot
Laboratoire très réactif autant dans la livraison de l'ecouvillon que dans le traitement des analyses....
" ★★★★★MICHEL ANSART
Depuis plus de 6 ans je fais effectuer les sexages de mes euphèmes par le laboratoire GENIMAL et j'apprécie particulierement le sérieux et la fiabilité de ce laboratoire ainsi que la rapidité pour obtenir les résultats....
" ★★★★★L'Or Noir de Paris bouledogues français
Tarifs compétitifs, résultats très rapide ! Je recommande. Tous mes chiens sont testé chez eux....
" ★★★★★evy mouraux
Rapide et professionnel , facile d'utilisation . Je recommande vivement...
" ★★★★★Élevage Of Master mad (France)
Parfait...
" ★★★★★Valérie Suné
Tres bon labo, compétent, tests rapides paiement sécurisé et personnel à disposition et tres sympa. a conseiller !!...
" ★★★★★Remy Rouede
great...
" ★★★★★Marion Poulain
...
" ★★★★★Paronneau
Résultats rapide, ultra sécurisé avec un code de vérification pour lutter contre les fraudes, permettant de vérifier sur le site si les tests et résultats sont vrais. Je n’utilise plus que Genimal pour tester mes reproducteurs et chiots....
" ★★★★★Amélie Lopes
Bonjour, cela fais quelques temps que j'ai fais appel a vos services, votre professionnalisme m'a permis de ne pas me tromper dans mon achat je suis encore très satisfaite de la rapidité des résultats je recommande votre site à tous aussi bien pour vos conseils votre amabilité et votre rapidité. JE RECOMMANDE ++++++...
" ★★★★★Dubois
service ultra rapide en teste express, merci de votre professionnalisme...
" ★★★★★BONNEFOY Jill
Au top...
" ★★★★★Sergent Manon (France)
Rapide efficace parfait...
" ★★★★☆Carole
Retour rapide des résultats des tests... Super pour le paiement en trois fois, bien pratique quand il y a plusieurs chiens à faire. Très satisfaite....
" ★★★★★ROLLING helene
Deuxième fois que j'ai recours à leurs services, rien à redire. Au top !...
" ★★★★★pierre kerbrat
sexage rapide et résultat rapide merci...
" ★★★★★Elevage de La Doline (France)
Laboratoire sérieux et rapide....
" ★★★★★Kevin Brassart
nikel super content...
" ★★★★★sébastien guy
Ravi du service....
" ★★★★★Goosse Emmanuel
Laboratoire très rapide. Très bonne fiabilité...
" ★★★★★Gary Soudine
service client très réactif, et test ADN toujours fiable pour le moment. je recommande...
" ★★★★★Husson Cécile (Belgium)
Lors de ma dernière commande de tests génétiques, j'ai été particulièrement bien aiguillée sur les modes de prélevement et j'ai pu facilement corriger une erreur commise par moi. Le traitement des données à été rapide, et la remise des résultats aussi...
" ★★★★★marion leroux
Résultat rapide et à l'écoute réponses très rapides a mes questions...
" ★★★★★BOY
rapide et simple. Je recommande....
" ★★★★★Pascale Montion
...
" ★★★★★Elevage boisdecompiegne
...
" ★★★★★Fabienne Guéneau
J'ai profité du Black Friday et je ne regrette rien. Les résultats sont arrivées très rapidement, 8 jours entre le prélèvement du vétérinaire, l'envoi et la réception des résultats. Vivement la prochaine promo !...
" ★★★★★Edmond Barioulet
Très satisfait de la prestation...
" ★★★★★GUIDERA Anaïs (France)
Très bon laboratoire...
" ★★★★★Gaston Schmitter
...
" ★★★★★marques melanie
super...
" ★★★★★fernand ansias
Super...
" ★★★★★Sylvie Golliot
Un laboratoire au top. Rapidite dans le traitement des prelevements, Informations regulieres entre l envoi du prelevement et la.reception des resultats. Je recommande Genimal...
" ★★★★★Aurelie Marty
Je fais beaucoup d analyses pour mes chiens et mes chevaux , résultas rapide et services efficace , ils sont joignable très facilement Par téléphone et répondent rapidement aux mails....
" ★★★★★kevin cari
super labo bon rapport qualité prix résultat en 18h en expresse super !!!!!!...
" ★★★★★Nathalie Leclair
aucun soucis de communication et réponse rapide du labo...
" ★★★★★VILLAVERDE Feurs (France)
Facile et rapide :) je suis très contente d'avoir faire appel à eux. Un labo français local et efficace...
" ★★★★☆Spirit Wolf Addict
J'ai reçu 7 tests sur 8 (il me manque la L2HGA de Janel)...... Sinon rapide, facile à joindre, site clair (que que un peu lent) et tests protégés. Je recommande, mais à bien surveiller vos commandes....
" ★★★★★Ferrier Yoni
Test un peu cher mais fiable et résultat rapide...
" ★★★★★Baris Arifé
Je recommande se site fiable les procédures sont simples et résultat très rapide...
" ★★★★☆Ecuries de QUILY
rapide et efficace...
" ★★★★★quarter horse blue roan
rapide ,...
" ★★★★★DAVID Karen (France)
Très bon labo...
" ★★★★★Elora-Jeanne Glandut
Super contente hyper rapide pour les résultats J’avais tester la pssm1 cher mon cheval avec prélèvement de crin envoyer les échantillons le 13 reçu les résultats...
" ★★★★★Amandine Bastian
Résultats reçu en quelques jours Ils sont très joignable aucune attente n’est à d’éplorée cotée accueil téléphonique Équipe compétente...
" ★★★★★Ruthner
Laboratoire très professionnel. Envoi et analyse rapide. Un service client agréable, explications très claires. Je referai appel a leur service sans hésitation....
" ★★★★★Melody Hayot
Tests simple, prix très correct, et résultats rapides...
" ★★★★★Laurent Cyril
Parfait...
" ★★★★★Guyot Émilie
Rapide, efficace et les moins cher que j'ai trouvé....
" ★★★★★Béatrice Alves
analyse tres rapide, excellent suivi !...
" ★★★★★anaïs trezor
Rapide et vraiment des tarifs compétitif . Je recommande ce labo!...
" ★★★★★ELEVAGE DU DETOUR DES FRENES
...
" ★★★★★Guili Olga - France
Je passais par 1 labo en espagne.. 15 plumes et toujours impossible d'avoir le résultat du sexage d'une perruche..4 semaines d'attente... Et puis ras le bol, j'ai essayé Genimal : envoi de 3 plumes mercredi dernier, le résultat du test génétique est tombé il y a 10 mn! Merci Genimal ! Je passerai par vous dorénavant....
" ★★★★★GIRAULT Marion (France)
Laboratoire très sérieux et rapide! Nous en sommes ravis...
" ★★★★★Anette von During
...
" ★★★★★J B
Je suis satisfaite de ce laboratoire. J'y teste mes chats pour les maladies génétiques. Délais respectés et service client à l'écoute. Le seul point noir à mes yeux : Il est dommage qu'il n'y ait pas de grille tarifaire annuelle pour les éleveurs. Néanmoins les promotions Black Friday valent le coup si vous avez des tests à faire dans un très court délai (avant le 31 décembre de l'année en cours). Bref, si le niveau de prestations est pérenne, je resterai cliente fidèle et recommanderai sans hésiter....
" ★★★★★Marsaud
Rapide Très professionnel ! Je reviendrai vers vous...
" ★★★★★Fleurime Makinson
Je suis très satisfait du boulot founi par geminal....
" ★★★★★Schweitzer Nathalie
Très bien...
" ★★★★★MARIE-LAURE Podsiedlik
Service parfait et rapide le prix reste un peu élevé dommage que les éleveurs capacitaires amateurs n aient pas droit à remises....
" ★★★★★Mathias Van Hecke
Rapide et toujours bien informé de l'évolution de vos analyses...
" ★★★★★Vincent Vermeulen
Tests super rapide...
" ★★★★★bruno bodin
Je recommande ce laboratoire pour son sérieux et son écoute du client . Encore bravo ....
" ★★★★★Lucie Kerdavid
J'ai commandé à l'occasion du black friday. Tout est très rapide....
" ★★★★★Marie AngeloftheMoon
Super labo, contact serieux, conseils et explications complètes Laboratoire utilisé et conseillé par l'élevage Angel of the Moon...
" ★★★★★Patrick Belissard
Je suis satisfait de ce laboratoire , rapport qualité prix excellent et un délais très court . Merci...
" ★★★★★STAMKOS GRIGORIOS
πολύ καλό εργαστήριο...
" ★★★★★Bogen Maurice
Très professionnel et rapide Merci...
" ★★★★★Sylvie MARTZ ALBERT
Très bon contact lors des demandes de renseignements, accueil cordial, professionnalisme des réponses Délai très court de réception des résultats...
" ★★★★★Djoha KIHAL
Traitement rapide des commandes et bonne communication avec la clientèle. Très satisfait....
" ★★★★★MARTEL JEAN (France)
Super labo...
" ★★★★★Isa J
Résultats rapides. Tout est parfait...
" ★★★★★Camus Mickael
Rapide et efficace, délais respecté Rien a dire très pro....
" ★★★★★sandrine SIXDENIER
...
" ★★★★★Guillot Muriel
Excellent service. Les résultats très très rapides. Je recommande...
" ★★★★★Hogge Benedicte (belgium)
Rapidité et efficacité...
" ★★★★★Matsoukas Panayiotis (Cyprus)
Very fast service! Definitely recommended!...
" ★★★★★Dupont Jimmy (France)
Laboratoire ultra rapide. Prélèvement reçu le 26/04 résultat le lendemain avec certificat reçu bien détaillé. Service client très pro et très gentil répond au mails sans problème. Franchement n'envoyez plus rien en Espagne on a ce qu'il faut chez nous et vraiment plus compétent. Merci beaucoup....
" ★★★★★Charline Portelli
analyse rapide toujours disponible pour des questions...
" ★★★★★Vanthuyne Benoit
Bonjour, je viens de recevoir les résultats de mes 3 tests ADN pour le sexage de mes canaris. Je suis très satisfait....
" ★★★★★Les Courtines de Chambray
Rapide et efficace !...
" ★★★★★Rivasseau Benoit (France)
Envoi de quatre sexages le mardi les résultats reçus le vendredi. Merci pour la réactivité et le professionnalisme ....
" ★★★★☆medalofhonor medalofhonor
Très bonne communication et renseignements par téléphone. Résultats rapides sur certains tests. Prix très intéressants...
" ★★★★★Natacha du domaine de bodaway
Super...
" ★★★★★hélène wittmann
Je suis toujours satisfaite de ce laboratoire, depuis que je vais vers eux, rapidité de résultat....
" ★★★★★Denis Salgues
Résultats dans les temps annoncés...
" ★★★★★Laura G
Bonjour, Cela fait deux fois maintenant que je fais appel à vos services. J'en suis plus que contente. Je dois préciser que je vis au bout du monde, sur une ile du Pacifique. Ce qui n'altère en rien votre efficacité et votre professionnalisme. Je vous ai recommandé auprès de beaucoup d'éleveurs ici :-) . Merci beaucoup d'exister et d'accepter de travailler avec des contrées lointaines comme la mienne ! Autre qualité indéniable : suivi et réactivité email au top. Fréquence d'envois de promotions, très raisonnable !...
" ★★★★★Elevage boisdecompiegne
rapide et competent...
" ★★★★★Florence Faurez
Ecoute et disponibilité, rapidité et efficacité... en plus, pouvoir faire tous les tests dans le même labo EN FRANCE c'est très appréciable ! Une adresse à garder précieusement......
" ★★★★★PAUL ROBIN
...
" ★★★★★christophe philippe
laboratoire très professionnel et très rapide . je recommande...
" ★★★★★Crindor Celtes
Facile, fiable, bon suivi, court délai pour les résultats....
" ★★★★★Guili
Très rapide, très pros Je passerai par vous dorénavant...
" ★★★★★ludodread Kingston-corbières BT
Très satisfait des services du laboratoire GENIMAL. Très bonne communication, et rapidité d'exécution des tests demandés. Je recommanderais GENIMAL sans hésitations....
" ★★★★★Szabo Mirel-Alexandru
Foarte prompti și profesioniști,rezultatele au ajuns foarte repede, am primit permanent informații referitoare la statusul comenzii. Recomand cu încredere!...
" ★★★★★bekaert cedric
rapide et trés serieux , je recommende a tout le monde...
" ★★★★☆Estrella Madec
Bon labo...
" ★★★★★Lannoy Perrine
Rapidité d’expédition des kits de prélèvement, résultats très rapides. Je recommande!!...
" ★★★★★sixdenier franck
...
" ★★★★★Mme Ducrocq Christelle (France)
Entièrement satisfaite je suis fan de vos services je recommande...
" ★★★★★Prinzivalli Sauveur (France)
Service tres rapide et fiable...je recommande......
" ★★★★★Dehongher Philippe (Belgium)
super...
The mutation which determined the blood group in the cat is the CMAH139. We also test a second mutation CMAH136 which in rare cases explained the blood group in cats.