นก

นก
แสดงตัวกรอง
Discover all of our DNA tests for birds: DNA sexing, PBFD, Chlamydiosis, PDD.

คุณภาพดีที่สุด

ผลลัพธ์ที่เร็วกว่า

แสดงทั้งหมด13ผลลัพธ์

แสดงตัวกรอง

แสดงทั้งหมด13ผลลัพธ์

Genimal Biotechnologies offers you all the DNA tests available for birds :

  • The DNA sexing is a major test that will allow breeders to form couples with certainty.
  • The detection of infectious agents such as PBFD or chlamydiosis allows breeders to manage their breeding with serenity.
  • Finally we offer exclusive tests such as the detection of intestinal parasites or even parentage between birds.

All our DNA tests are performed in only 1 to 3 days

" ★★★★★Béatrice Alves
analyse tres rapide, excellent suivi !...
" ★★★★★quarter horse blue roan
rapide ,...
" ★★★★★christophe philippe
laboratoire très professionnel et très rapide . je recommande...