แมว

แมว
แสดงตัวกรอง

เลือกสายพันธุ์แมวของคุณ

Discover all of our DNA tests for cats: genetic diseases, infectious diseases, genetic profiling and colortests.

คุณภาพดีที่สุด

ผลลัพธ์ที่เร็วกว่า

แสดงผลทั้งหมด๕๓

แสดงตัวกรอง

แสดงผลทั้งหมด๕๓

Genimal Biotechnologiesoffers you a very wide range of DNA tests for your cat :

  • PKD, PKDef, HCM are the main genetic diseases.
  • Detection of infectious agents such as PIF, Calicivirus, FIV or Felv allows breeders to manage their breeding with serenity.
  • we also offer all existing DNA tests of the cat coat color.
  • Finally we offer genetic identification and parentage which allows you to prove paternity of kittens.

All our DNA tests are performed in only 1 to 6 days*

" ★★★★★Ruthner
Laboratoire très professionnel. Envoi et analyse rapide. Un service client agréable, explications très claires. Je referai appel a leur service sans hésitation....
" ★★★★★ANGELIQUE CREPIN
Super, resultats arrivés rapidement...
" ★★★★☆Christine Gaillot
Laboratoire très réactif autant dans la livraison de l'ecouvillon que dans le traitement des analyses....