ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าใบรับรองการทดสอบดีเอ็นเอของฉันไม่ได้ถูกปลอมแปลง?

ใบรับรอง Genimal ทั้งหมดมีรหัสยืนยัน ความถูกต้องของรหัสยืนยันเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ ในหน้านี้. การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในรหัสการตรวจสอบหรือผลลัพธ์ของใบรับรองนี้ทําให้เกิดข้อผิดพลาด

คุณภาพดีที่สุด

ผ่านการทดสอบ DNA ทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น

วิธีการล่าสุดของการศึกษาดีเอ็นเอ

ราคาที่ดีที่สุด

ปริมาณ, การวิเคราะห์หลายคลับ

ทั่วโลก

มากกว่า 117 ภาษา

แผนผังเว็บไซต์