ฉันได้รับชุดสะสมเพียงชุดเดียวในขณะที่ฉันสั่งการทดสอบดีเอ็นเอหลายครั้ง ทําไม

ต้องใช้เพียงตัวอย่างเดียวต่อสัตว์แม้ว่าคุณจะร้องขอให้ทําการทดสอบดีเอ็นเอหลายครั้ง แน่นอนว่าการทดสอบดีเอ็นเอที่สั่งซื้อจะต้องใช้ตัวอย่างประเภทเดียวกัน บริการจัดส่งของเราเตรียมการที่จําเป็นสําหรับคุณในการจัดส่งชุดอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับคําสั่งซื้อแต่ละรายการของคุณ

คุณภาพดีที่สุด

ผ่านการทดสอบ DNA ทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น

วิธีการล่าสุดของการศึกษาดีเอ็นเอ

ราคาที่ดีที่สุด

ปริมาณ, การวิเคราะห์หลายคลับ

ทั่วโลก

มากกว่า 117 ภาษา

แผนผังเว็บไซต์