ฉันควรส่งตัวอย่างชนิดใดไปยังห้องปฏิบัติการ?

ชนิดของตัวอย่างที่ส่งขึ้นอยู่กับการทดสอบดีเอ็นเอที่จะดําเนินการ
คุณสามารถดูรายการตัวอย่างที่เป็นไปได้สําหรับการทดสอบดีเอ็นเอแต่ละครั้งโดยไปที่ หน้าของการทดสอบดีเอ็นเอแต่ละครั้ง.
แม้ว่าจะมีการเสนอตัวอย่างหลายประเภท แต่จําเป็นต้องมีตัวอย่างเพียงประเภทเดียวจากการทดสอบดีเอ็นเอ

คุณภาพดีที่สุด

ผ่านการทดสอบ DNA ทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น

วิธีการล่าสุดของการศึกษาดีเอ็นเอ

ราคาที่ดีที่สุด

ปริมาณ, การวิเคราะห์หลายคลับ

ทั่วโลก

มากกว่า 117 ภาษา

แผนผังเว็บไซต์