วิธีการเก็บเลือดในหลอดแห้ง?

เลือดในหลอดแห้งสามารถใช้สําหรับการทดสอบดีเอ็นเอเกือบทั้งหมด

สําหรับการทดสอบดีเอ็นเอจะดีกว่าถ้าใช้เลือดใน หลอด EDTA. อย่างไรก็ตามสําหรับการทดสอบ serologic บางอย่างเช่น PDD โดย serologyเลือดในหลอดแห้งเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมเท่านั้น

เก็บ

เก็บเลือด

ตัวอย่างสัตวแพทย์

เก็บ

ใส่เลือด 0.5 มล. ลงในหลอดแห้ง

คุณภาพดีที่สุด

ผ่านการทดสอบ DNA ทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น

วิธีการล่าสุดของการศึกษาดีเอ็นเอ

ราคาที่ดีที่สุด

ปริมาณ, การวิเคราะห์หลายคลับ

ทั่วโลก

มากกว่า 117 ภาษา

แผนผังเว็บไซต์