วิธีการเก็บเลือดในหลอด EDTA?

เราต้องการแค่ 1/100 ของหยดเลือดในท่อ EDTA

การทดสอบดีเอ็นเอทั้งหมดที่เทคโนโลยีชีวภาพ Genimal สามารถทําได้โดยใช้เลือดในหลอด EDTA เราได้พัฒนาการสกัดโปรโตคอลดีเอ็นเอที่ดีขึ้นซึ่งอนุญาตให้ใช้หยดเลือดเพียง 1/100 (ประมาณ 0.5ul)

เก็บ

เก็บเลือด
เลือดในหลอด EDTA

เก็บ

ใส่เลือด 0.5 มล. ในหลอด EDTA
คุณภาพดีที่สุด

ผ่านการทดสอบ DNA ทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น

วิธีการล่าสุดของการศึกษาดีเอ็นเอ

ราคาที่ดีที่สุด

ปริมาณ, การวิเคราะห์หลายคลับ

ทั่วโลก

มากกว่า 117 ภาษา

แผนผังเว็บไซต์