การทดสอบดีเอ็นเอใหม่: IMM ในม้าไตรมาส

ม้า IMM

IMM Immune Mediated Myositis Quarter Horse

Genimal has developped the new IMM test for the Quarter horse breed. The IMM causes a rapid atrophy of muscles. The horses can lost 40% of the muscle mass. The horses that are affected homozygous (IMM/IMM) are more susceptible to have autoimmune episodes and recurring autoimmune incidences in comparison to the heterozygous horses. Corticosteroids are primarily used and can be effective 72 hours after administration.
ทิ้งคำตอบไว้
คุณภาพดีที่สุด

ผ่านการทดสอบ DNA ทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น

วิธีการล่าสุดของการศึกษาดีเอ็นเอ

ราคาที่ดีที่สุด

ปริมาณ, การวิเคราะห์หลายคลับ

ทั่วโลก

มากกว่า 117 ภาษา