การทดสอบดีเอ็นเอใหม่: LEMP ใน Leonberger

เลมป์

LEMP Leukoencephalomyelopathy in the Leonberger

LEMP is a neurodegenerative disease that affects the Leonberger breed. This pathology is due to the gradual destruction of the myelin sheath that surrounds the nerve cells. The symptoms observed are difficulty in moving, movement disorders. At an advanced stage, dogs may be unable to stand up.

We are happy to provide this new DNA tests that completes the panel of genetic disease in the Leonberger with the LPN1 และ LPN2 DNA tests.

ทิ้งคำตอบไว้
คุณภาพดีที่สุด

ผ่านการทดสอบ DNA ทั้งหมด

ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น

วิธีการล่าสุดของการศึกษาดีเอ็นเอ

ราคาที่ดีที่สุด

ปริมาณ, การวิเคราะห์หลายคลับ

ทั่วโลก

มากกว่า 117 ภาษา

แผนผังเว็บไซต์