Download e sipinga 'o e tohi fakamo'oni

You can download below the template of the sampling certificate. If you want the sampling certificate from an animal that you have already register, then please go to the collection kit and sampling certificate page.

Kuli

Sipinga 'o e tohi fakamo'oni

Pusi

Sipinga 'o e tohi fakamo'oni

Hosi

Sipinga 'o e tohi fakamo'oni

Peeti

There is no template of sampling certificates for birds.

'Ulungaanga lelei taha

Kuo fakamo'oni'i kotoa ho'o ngaahi sivi'i 'o e DNA

Ola vave ange

Ko e ngaahi founga fakamuimuitaha 'o hono ako 'o e DNA

Mahu'inga taha

Lahi, pehe, kalapu

'I mamani kotoa

Laka hake he lea fakafonua 'e 117