HYM Hypomyelination – Kuli

64, 90

Specific to the Weimaraner breed

Liliu e ngaahi sivi : 'aho 'e 3-6 pe fakaha ha 'aho 'e 3
Fakatupu ai ha : Braque De Weimar A Poil Court, Braque De Weimar A Poil Long
Sipinga : Buccal swab, pe ko e toto 'i EDTA tiupi, pe ko e toto 'i he tiupi momoa

Mahino
SKU hym-hypomyelination-weimaraner Fa'ahinga
N/N : Normal, no copies of the HYM mutation. N/HYM : Normal, one copy of the HYM mutation. HYM/HYM : 2 copies of the HYM mutation, the dog may develop this disease.

What is the HYM Hypomyelination ?

The HYM is a disease found in Weimaraner dog. This neurological disease causes a delay in the response time of the myelin. The symptoms of the disease appear at the age of 2 weeks. The intensity of the symptoms varies according to the puppies. The puppies show tremors specifically in hind legs. The tremor episodes are more common during periods of exercise, of excitement, or during maternal breast feeding.

Fa'ahinga sipinga

Ko e lisi 'eni 'o e ngaahi sipinga kehekehe 'oku tali ki he sivi ko 'eni:
  • Buccal swab
  • Ko e toto 'i EDTA fo'i tiupi
  • Ko e toto 'i he tiupi momoa

'Oku ma'u ha fakatupu ki he sivi: HYM Hypomyelination - Dog


'Oku 'ilo'i 'a e ngaahi me'a ko 'eni:
  • Braque De Weimar A Poil Court
  • Braque De Weimar A Poil Long

Ngaahi ola 'o e sivi: HYM Hypomyelination - Dog


N/N : Normal, no copies of the HYM mutation. N/HYM : Normal, one copy of the HYM mutation. HYM/HYM : 2 copies of the HYM mutation, the dog may develop this disease.
Hingoa 'o e sivi: HYM Hypomyelination - Dog
Sini Mutation: FNIP2 c.880delA
Ha taha autosomal recessive (fakamatala lahi ange)
Ola 'o e siviHYM Hypomyelination - Dog tu'ungaFNIP2 c.880delA)Tu'unga mo'ui lelei
N/NNo copy of the HYM mutation'Oku angamaheni pe 'a e monumanu (mahino)
N/HYM1 copy of the HYM mutation'Oku angamaheni pe 'a e monumanu (mahino)
HYM/HYM2 copies of the HYM mutationKo e fanga monumanu, 'e lava pe ke uesia

Tepile kolosi 'i he sivi: HYM Hypomyelination - Dog


Fa'ee N/NFa'ee N/HYMFa'ee HYM/HYM
Tamai N/N100% N/N50% N/N
50% N/HYM
100% N/HYM
Tamai N/HYM50% N/N
50% N/HYM
25% N/N
50% N/HYM
25% HYM/HYM
50% N/HYM
50% HYM/HYM
Tamai HYM/HYM100% N/HYM50% N/HYM
50% HYM/HYM
100% HYM/HYM

Sipinga 'o e tohi fakamo'oni ki he sivi: HYM Hypomyelination - Dog

Lomi'i 'i he sipinga 'o e tohi fakamo'oni 'i lalo ke fakaava.

Tohi fakamo'oni

Vakai'i

'Oku te'eki ke toe fai hano vakai'i.

Ko e hu pe ki he kau kasitoma kuo nau fakatau 'a e koloa ko 'eni te nau lava 'o tuku ha toe fakamanatu.