Fakaikiiki 'o e ngaahi sivi ki he DNA

ʻOku vave ange ʻa e founga foʻou ʻe 3 ki he ngaahi sivi ʻo e DNA

Kuo hanga ʻe ha founga foʻou ʻe 3 ʻo vave ange hono faʻu ʻe Genimal ha founga vakaiʻi foʻou ʻo e DNA ki hono siviʻi ʻo e tukufakaholo. ʻOku mohu fakakaukau ʻa e ngaahi founga foʻou ko ʻeni. ʻOku ne fakatauʻatainaʻi ʻa e ngaahi ola ʻe 3 ʻo vave ange ia ʻi he ngaahi founga angamaheni ʻoku toe lahi ange ai ʻa e ala falalaʻanga. Ko ha ngaahi sivi pe ʻe ono ʻoku ʻosi maʻu ʻi he ngaahi founga foʻou ko ʻeni hange ko feline PKD, PKDef, PSSM, Degenerative Myeolopathy etc. […]

uepisaiti foʻou

Uepisaiti foʻou

Kuo toe langa kakato ʻe ha sipinga foʻou mo faingofua ange Genimal ʻa ʻene uepisaiti. Te ke maʻu ha palani fakaonopooni mo ha founga faingofua ange. ʻOku fenapasi kakato ʻa e uepisaiti mo e komipiuta, tablet pe telefoni. Ko ha ngaue faingofua ange ki hoʻo ʻota lesisita hoʻo fanga monumanu, download hoʻo ngaahi naunau kuo tanaki, download hoʻo ngaahi tohi fakamoʻoni sipinga mo e […]

'Ulungaanga lelei taha

Kuo fakamo'oni'i kotoa ho'o ngaahi sivi'i 'o e DNA

Ola vave ange

Ko e ngaahi founga fakamuimuitaha 'o hono ako 'o e DNA

Mahuʻinga taha

Lahi, pehe, kalapu

'I mamani kotoa

Laka hake he lea fakafonua 'e 117