Can I send the samples of an order in multiple times? How long do I have to send the analyzes ?

You can order different DNA tests and send these tests in several times within the limit of 2 years.

'Ulungaanga lelei taha

Kuo fakamo'oni'i kotoa ho'o ngaahi sivi'i 'o e DNA

Ola vave ange

Ko e ngaahi founga fakamuimuitaha 'o hono ako 'o e DNA

Mahuʻinga taha

Lahi, pehe, kalapu

'I mamani kotoa

Laka hake he lea fakafonua 'e 117

Sitemap