Founga hono tanaki 'o e toto 'i he tiupi momoa?

'E lava ke faka'aonga'i e toto 'i he tiupi momoa ki he meimei sivi kotoa e DNA

Ki he ngaahi sivi ki he DNA, 'oku lelei ange ke faka'aonga'i 'a e toto 'i he Fo'i tiupi EDTA. Ka neongo e ngaahi sivi serologic hange ko e PDD 'e serology, ko e toto 'i he tiupi, ko e sipinga totonu pe ia.

Tanaki

Tanaki 'a e toto.

veterinarian sample

Fakatolonga

Fa'o e ml 0.5 'o e toto 'i ha tiupi momoa.

'Ulungaanga lelei taha

Kuo fakamo'oni'i kotoa ho'o ngaahi sivi'i 'o e DNA

Ola vave ange

Ko e ngaahi founga fakamuimuitaha 'o hono ako 'o e DNA

Mahuʻinga taha

Lahi, pehe, kalapu

'I mamani kotoa

Laka hake he lea fakafonua 'e 117

Sitemap