Founga hono tanaki ʻo e toto ʻi he foʻi tiupi EDTA?

ʻOku tau fie maʻu pe ha 1/100 ʻo ha toto ʻi ha foʻi tiupi EDTA

ʻE lava ke fai ʻa e ngaahi sivi kotoa pe ʻo e DNA ʻi genimal Biotechnologies ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e toto ʻi he tiupi EDTA. Kuo mau fakatupulaki ha ngaahi founga toʻo ʻuli ʻo e DNA ʻa ia ʻoku lava ke fakaʻaongaʻi pe ʻa e 1/100 ʻo ha tuluta toto (fakafuofua ki he 0.5ul).

Tānaki

Tanaki 'a e toto.
toto ʻi he foʻi tiupi EDTA

Fakatolonga

Faʻo ʻa e 0.5ml ʻo e toto ʻi ha foʻi tiupi EDTA.
'Ulungaanga lelei taha

Kuo fakamo'oni'i kotoa ho'o ngaahi sivi'i 'o e DNA

Ola vave ange

Ko e ngaahi founga fakamuimuitaha 'o hono ako 'o e DNA

Mahuʻinga taha

Lahi, pehe, kalapu

'I mamani kotoa

Laka hake he lea fakafonua 'e 117

Sitemap