taote

Manava i te genIMAL

E horo'a tatou i te mau rave'a tamatamataraa DNA i te mau rave'a no te tauturu. E haapapû matou e, e farii tamau noa oe i te mau pahonoraa maitai roa a'e. Te ti'aturi nei matou e, e mea au na outou ia horo'a mai ia matou i ta outou mau tamataraa DNA.

Te mau pureraa faahiahia

Faito faito ore

Ta tatou ohipa matamua o te horo'araa ïa i te taviniraa teitei roa a'e e te faito teitei. Ma te îraa o te ohiparaa, ua vai aueue ore noa te genimal i roto i te horo'araa te hopearaa papû roa a'e e te tano ho'i e ti'a ïa na roto i to'na huru o te mau rave'a aravihi i te pae no te ohipa rima î.

Faana'o vitiviti i ta outou mau hopearaa

Mauruuru no ta matou tâtâîraa faa'ite noa, te faatae atu nei matou i te mau hotu i roto i te hoê taime poto.
Ma'i ma'i haapê : 1-3 mahana
Ma'i hoê o te hoê ma', Colotest : 1-6 mahana
te huru apeni a te ADN : 1-3 mahana.

Te moni maitai roa a'e

Te rave nei matou i te mea maitai roa a'e no te horo'a'tu ia outou i te moni hoo maitai a'e i ni'a i te mau hi'opo'araa a DNA tata'itahi. No te hoê hi'opo'araa e aore râ no te hoê hi'opo'araa rahi, e horo'a tatou mau faahitiraa parau.

Parau faaite papû no te ADN

E tae mai ta tatou mau parau faahanahanaraa atoa a dna ma te parau haapapûraa faufaa ore.

Aufauraa ma te tamoni ore i roto i te 3X

E mea tano te aufauraa tamoni ore i roto i te 3x no te hoo mai mai te 79 €00

Hi'opo'araa maitai a'e

A hapono i te imere i ni'a i te fariiraa i ta outou mau hi'oraa. Hi'opo'a-tamau-raa i te haereraa i mua o ta outou mau hi'opo'araa. A hi'o tamau noa i ta outou mau parau faahanahanaraa dna.

Faaite i te hopearaa

Fatata pauroa ta tatou mau hi'opo'araa e roaa ïa na roto i teie rave'a faaite. Na roto i te ana'iraa i ta outou mau tâtâîraa, te haapapû atu nei matou ia outou i te tia'iraa tano roa a'e.

Te mau reo

A faauta uira mai i ta outou mau pahonoraa i roto hau atu i te 117 reo no te faaohie i te tau'araa parau i rotopu i te mau fenua.

Te hapono-rahi-raa

A poro'i i te hoê pute no te mau hi'opo'araa DNA i teie nei no te farii i te hoê hoo maitai a'e e i muri iho a hapono i ta outou mau hi'oraa i te mau taime taa ê i roto i te oti'a o na matahiti e 2. Ei hi'oraa, e nehenehe ta outou e hapono 2 hi'oraa ananahi, 3 i roto e piti ava'e e te tahi atu.

Te hinaaro nei au e poro'i i te hoê hi'opo'araa DNA no ta'u

1 +
Te vai ra te mau hi'opo'araa a te ADN
1 +
Ua ravehia te mau hi'opo'araa a te ADN
opereraa i ta tatou hoani

Te faito o to tatou tapo'i

1 +
Reo e roaa
Te taa-ê-raa

Ite mai i te mau haamaitairaa mau i roto i te tamataraa i te DNA

Nahea te reira e ohipa ai

E mea ohie roa ta tatou ohipa...

Poro'iraa

A poro'i i te tamataraa DNA e e tapa'o ia oe i ta outou animala

Haaputuraa i te hohoa

E hapono atu matou ia outou i ta outou mau afata haapu'eraa e aore râ, i te tahi taime e nehenehe ta outou e faaohipa i ta outou iho.

Hi'oraa

A haaputu i ta outou hi'oraa e a hapono i te reira i roto i to matou piha raveraa ohipa

Te hopearaa

A rave oioi i ta outou faahopearaa na roto i te rata uira, rata uira, SMS e te tahi atu â.

Tapaoraa i to tatou newsletter

Lastest News

A faaite noa i te parau no te lastest parau api

te mau hi'opo'araa a te ADN

Ia faaitehia mai e te mau tamataraa lastest ADN tei tupu

Discount

Ia faaitehia no nia i te promotional pupu

Amui mai

Rave i ta tatou faanahoraa maimiraa

Taote

Te maitai o ta tatou ïa tautooraa matamua roa

Te faaohipa nei ta tatou mau rave ohipa aravihi roa a'e no te 21raa o te tenetere, i te rave'a aravihi roa a'e no te pahono i te mau hinaaro taa ê o te tamataraa DNA tata'itahi.

Ua tuu tamau noa te mau taata tupu no Genimal, Te mau taata tupu i te rahi i te mau tau i muri nei no te tamataraa i te DNA na roto i te hooraa mai i te mauhaa ta'oti'araa. Te faaohipa nei matou i te tâtâîraa faau'ana e o te horo'a nei i te mau ohipa faahiahia e te mau hopearaa ti'a no te mau tamataraa DNA atoa ta tatou e rave nei.

Ua hau i te 10000 taata e te taata imi ite ite ore i roto i te mau taata atoa o te ao nei, o ta matou e rave nei i te ohipa i piha'i iho ia matou, o ta matou e horo'a nei i te taviniraa faahiahia roa a'e e te taa ê.

Apiti mai ia matou !

Ma'imiraa & te faahoturaa

Te rave itoito nei te mau genimal i roto i te tupuraa o te mau tamataraa apî i te DNA, i roto ihoa râ i te mau ma'i o te ofa'i i te pae o te fenua i roto i te mau kori, te mau mimi e te mau puaahorofenua.

Ua fafau te mau genimal ia faahotu i te mau ture apî o te riro ei mea faatura a'e i te vahi. Ua faaru'ehia te ethigill (te haaviiviiraa patia hou) no te mau hamaniraa e ere noxico. Ua tâtâîhia te pahonoraa i roto i na matahiti 10.

Te haamaitai-marû-noa-hia nei ta tatou mau rave'a tamataraa DNA i te mau u'i apî e haapapû nei i te mau hopearaa papû e te vitiviti (pinepine e 1 mahana).

Te rave nei te mau genimal i roto i te mau faanahoraa ma'imiraa i ni'a i te parururaa i te mau mea ora e to'na iho mau fare. Te rave amui nei tatou i te ohipa e te onAGS i ni'a i te mau faanahoraa taa ê e te mau pa'uma animala.

ma'imiraa e te faahoturaa
Faaite i te mana'o

Faaite i te ma'itiraa

Aua'e te mau rave'a aravihi apî, ua hamani o GENIMAL i te matahiti Faaite i te mana'o. O te hoê ïa ma'itiraa vitiviti maere e te haapapûraa i te hopearaa o te taime poto.

Ma'i haapê 24h

Ma'i o te faahaehaa e te û 72h

Te rave'a faaite o te u'i no muri iho, tei ni'a ïa i te e'a, e te rahiraa o te ma'i o te ofa'i, e roaa ïa i te 24h a muri a'e.

A hi'opo'a i te apaparaa a te DNA i te taime mau

A ite tamau noa i te haereraa i mua o ta'na hi'opo'araa.
parau faaite
purehuahua
parururaa
taata e haapa'o i te ohipa

Parururaa

Tu'ati i te mau hi'opo'araa a te DNA e te parururaa

Te vai ra ta tatou mau parau faahanahanaraa a dna atoa numera parururaa. Teie numera roro uira e mea faahuru-ê-hia.

Ua papû maitai ta matou tahua itenati e ua paruruhia te tomoraa i roto i ta outou mau haamaramaramaraa atoa.

Te parau nei to tatou mau hoani no ni'a ia matou

Fare Te taato'araa o te faito : ★★★★★ 4.9 faatumuhia i ni'a i te 189 hi'opo'araa.
5 1
Ma te i'oa ore

" ★★★★★Guyot Pierre
Société dont la réputation de sérieux et de fiabilité n'est plus à faire. Bonne information sur le déroulement des opérations. Résultats dans la semaine ! Bravo.
" ★★★★★Nyang
I am very satisfied with the accuracy of the inspection. I hope this kind of technology will develop in my country as well. Thank you.
" ★★★★★Catherine Giron
Très bon site ,rapide ,efficace Très sérieux
" ★★★★★Abellan Morgane
Ça fait trois fois que je passe par génimal jamais déçu, laboratoire rapide et sérieux.
" ★★★★★GERARD Pierre
Site web clair et intuitif ; service efficace. A recommander sans hésiter.

Maitai roa ae

ADN atoa ta outou mau tamataraa haamanahia

Hopearaa vitiviti

Te mau ravea hopea no te tuatapaparaa ADN

Hoo maitai ae

Rahi, e rave rahi analyses, Clubs

Na te ao taatoa nei

Hau atu i te 117 reo

Sitemap