taote

Manava i te genIMAL

E horo'a tatou i te mau rave'a tamatamataraa DNA i te mau rave'a no te tauturu. E haapapû matou e, e farii tamau noa oe i te mau pahonoraa maitai roa a'e. Te ti'aturi nei matou e, e mea au na outou ia horo'a mai ia matou i ta outou mau tamataraa DNA.

Te mau pureraa faahiahia

Faito faito ore

Ta tatou ohipa matamua o te horo'araa ïa i te taviniraa teitei roa a'e e te faito teitei. Ma te îraa o te ohiparaa, ua vai aueue ore noa te genimal i roto i te horo'araa te hopearaa papû roa a'e e te tano ho'i e ti'a ïa na roto i to'na huru o te mau rave'a aravihi i te pae no te ohipa rima î.

Faana'o vitiviti i ta outou mau hopearaa

Mauruuru no ta matou tâtâîraa faa'ite noa, te faatae atu nei matou i te mau hotu i roto i te hoê taime poto.
Ma'i ma'i haapê : 1-3 mahana
Ma'i hoê o te hoê ma', Colotest : 1-6 mahana
te huru apeni a te ADN : 1-3 mahana.

Te moni maitai roa a'e

Te rave nei matou i te mea maitai roa a'e no te horo'a'tu ia outou i te moni hoo maitai a'e i ni'a i te mau hi'opo'araa a DNA tata'itahi. No te hoê hi'opo'araa e aore râ no te hoê hi'opo'araa rahi, e horo'a tatou mau faahitiraa parau.

Parau faaite papû no te ADN

E tae mai ta tatou mau parau faahanahanaraa atoa a dna ma te parau haapapûraa faufaa ore.

Aufauraa ma te tamoni ore i roto i te 3X

E mea tano te aufauraa tamoni ore i roto i te 3x no te hoo mai mai te 79 €00

Hi'opo'araa maitai a'e

A hapono i te imere i ni'a i te fariiraa i ta outou mau hi'oraa. Hi'opo'a-tamau-raa i te haereraa i mua o ta outou mau hi'opo'araa. A hi'o tamau noa i ta outou mau parau faahanahanaraa dna.

Faaite i te hopearaa

Fatata pauroa ta tatou mau hi'opo'araa e roaa ïa na roto i teie rave'a faaite. Na roto i te ana'iraa i ta outou mau tâtâîraa, te haapapû atu nei matou ia outou i te tia'iraa tano roa a'e.

Te mau reo

A faauta uira mai i ta outou mau pahonoraa i roto hau atu i te 117 reo no te faaohie i te tau'araa parau i rotopu i te mau fenua.

Te hapono-rahi-raa

A poro'i i te hoê pute no te mau hi'opo'araa DNA i teie nei no te farii i te hoê hoo maitai a'e e i muri iho a hapono i ta outou mau hi'oraa i te mau taime taa ê i roto i te oti'a o na matahiti e 2. Ei hi'oraa, e nehenehe ta outou e hapono 2 hi'oraa ananahi, 3 i roto e piti ava'e e te tahi atu.

Te hinaaro nei au e poro'i i te hoê hi'opo'araa DNA no ta'u

1 +
Te vai ra te mau hi'opo'araa a te ADN
1 +
Ua ravehia te mau hi'opo'araa a te ADN
opereraa i ta tatou hoani

Te faito o to tatou tapo'i

1 +
Reo e roaa
Te taa-ê-raa

Ite mai i te mau haamaitairaa mau i roto i te tamataraa i te DNA

Nahea te reira e ohipa ai

E mea ohie roa ta tatou ohipa...

Poro'iraa

A poro'i i te tamataraa DNA e e tapa'o ia oe i ta outou animala

Haaputuraa i te hohoa

E hapono atu matou ia outou i ta outou mau afata haapu'eraa e aore râ, i te tahi taime e nehenehe ta outou e faaohipa i ta outou iho.

Hi'oraa

A haaputu i ta outou hi'oraa e a hapono i te reira i roto i to matou piha raveraa ohipa

Te hopearaa

A rave oioi i ta outou faahopearaa na roto i te rata uira, rata uira, SMS e te tahi atu â.

Tapaoraa i to tatou newsletter

Lastest News

A faaite noa i te parau no te lastest parau api

te mau hi'opo'araa a te ADN

Ia faaitehia mai e te mau tamataraa lastest ADN tei tupu

Discount

Ia faaitehia no nia i te promotional pupu

Amui mai

Rave i ta tatou faanahoraa maimiraa

Taote

Te maitai o ta tatou ïa tautooraa matamua roa

Te faaohipa nei ta tatou mau rave ohipa aravihi roa a'e no te 21raa o te tenetere, i te rave'a aravihi roa a'e no te pahono i te mau hinaaro taa ê o te tamataraa DNA tata'itahi.

Ua tuu tamau noa te mau taata tupu no Genimal, Te mau taata tupu i te rahi i te mau tau i muri nei no te tamataraa i te DNA na roto i te hooraa mai i te mauhaa ta'oti'araa. Te faaohipa nei matou i te tâtâîraa faau'ana e o te horo'a nei i te mau ohipa faahiahia e te mau hopearaa ti'a no te mau tamataraa DNA atoa ta tatou e rave nei.

Ua hau i te 10000 taata e te taata imi ite ite ore i roto i te mau taata atoa o te ao nei, o ta matou e rave nei i te ohipa i piha'i iho ia matou, o ta matou e horo'a nei i te taviniraa faahiahia roa a'e e te taa ê.

Apiti mai ia matou !

Ma'imiraa & te faahoturaa

Te rave itoito nei te mau genimal i roto i te tupuraa o te mau tamataraa apî i te DNA, i roto ihoa râ i te mau ma'i o te ofa'i i te pae o te fenua i roto i te mau kori, te mau mimi e te mau puaahorofenua.

Ua fafau te mau genimal ia faahotu i te mau ture apî o te riro ei mea faatura a'e i te vahi. Ua faaru'ehia te ethigill (te haaviiviiraa patia hou) no te mau hamaniraa e ere noxico. Ua tâtâîhia te pahonoraa i roto i na matahiti 10.

Te haamaitai-marû-noa-hia nei ta tatou mau rave'a tamataraa DNA i te mau u'i apî e haapapû nei i te mau hopearaa papû e te vitiviti (pinepine e 1 mahana).

Te rave nei te mau genimal i roto i te mau faanahoraa ma'imiraa i ni'a i te parururaa i te mau mea ora e to'na iho mau fare. Te rave amui nei tatou i te ohipa e te onAGS i ni'a i te mau faanahoraa taa ê e te mau pa'uma animala.

ma'imiraa e te faahoturaa
Faaite i te mana'o

Faaite i te ma'itiraa

Aua'e te mau rave'a aravihi apî, ua hamani o GENIMAL i te matahiti Faaite i te mana'o. O te hoê ïa ma'itiraa vitiviti maere e te haapapûraa i te hopearaa o te taime poto.

Ma'i haapê 24h

Ma'i o te faahaehaa e te û 72h

Te rave'a faaite o te u'i no muri iho, tei ni'a ïa i te e'a, e te rahiraa o te ma'i o te ofa'i, e roaa ïa i te 24h a muri a'e.

A hi'opo'a i te apaparaa a te DNA i te taime mau

A ite tamau noa i te haereraa i mua o ta'na hi'opo'araa.
parau faaite
purehuahua
parururaa
taata e haapa'o i te ohipa

Parururaa

Tu'ati i te mau hi'opo'araa a te DNA e te parururaa

Te vai ra ta tatou mau parau faahanahanaraa a dna atoa numera parururaa. Teie numera roro uira e mea faahuru-ê-hia.

Ua papû maitai ta matou tahua itenati e ua paruruhia te tomoraa i roto i ta outou mau haamaramaramaraa atoa.

Te parau nei to tatou mau hoani no ni'a ia matou

Fare Te taato'araa o te faito : ★★★★★ 4.9 faatumuhia i ni'a i te 122 hi'opo'araa.
5 1

" ★★★★★Kevin Brassart
nikel super content
" ★★★★★Husson Cécile (Belgium)
Lors de ma dernière commande de tests génétiques, j'ai été particulièrement bien aiguillée sur les modes de prélevement et j'ai pu facilement corriger une erreur commise par moi. Le traitement des données à été rapide, et la remise des résultats aussi
" ★★★★★L’Or Noir de Paris bouledogues français
Tarifs compétitifs, résultats très rapide ! Je recommande. Tous mes chiens sont testé chez eux.
" ★★★★★Deny léa (France)
Rapide et dans le temps. Très contente.
" ★★★★★Les Courtines de Chambray
Rapide et efficace !

Maitai roa ae

ADN atoa ta outou mau tamataraa haamanahia

Hopearaa vitiviti

Te mau ravea hopea no te tuatapaparaa ADN

Hoo maitai ae

Rahi, e rave rahi analyses, Clubs

Na te ao taatoa nei

Hau atu i te 117 reo