Lưu ý cho người dùng của trang web trước www.genimal.com
Không giống như các trang web trước đó, đây là thủ tục để đặt hàng:
1-trước tiên bạn phải đặt hàng xét nghiệm DNA của bạn ở đây và làm theo quá trình.
2-vào cuối của quá trình đặt hàng, bạn sẽ có thể truy cập vào đăng ký của động vật của bạn.
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem video này