CN cyclic giảm bạch cầu – Con chó

64, 90

Specific to Collies dogs

Bài kiểm tra quay vòng : 3-6 ngày hoặc Express 3 ngày
Giống : Giống nhiều, thấy mô tả sản phẩm
Mẫu : Tăm bông miệng, hoặc máu trong ống EDTA, hoặc máu trong ống khô

Rõ ràng
MÃ SẢN PHẨM: cn-cyclic-neutropenia-dog Thể loại:
N/N : Normal, no copies of the CN mutation. N/CN : Normal, one copy of the CN mutation. CN/CN : 2 copies of the CN mutation, the dog may develop this disease.

What is the CN Cyclic Neutropenia in dog ?

The Cyclic neutropenia is a disease specific to the Collie breeds. The Cyclic neutropenia affects neutrophils, a type of white blood cells, that are an integral part of the immune system. This pathology causes a drop in the number of neutrophils every 10 to 12 days. During crises, the dog is susceptible to infections and diarrhea. Fever and various pains are observed. Most puppies will die quickly after born. The affected adult dogs will die before the age of 3 years.

Loại mẫu

Dưới đây là danh sách các loại mẫu khác nhau được chấp nhận cho thử nghiệm này:
  • tăm bông
  • Máu trong EDTA ống
  • Máu trong ống khô

Cung cấp giống cho các bài kiểm tra: CN Cyclic Neutropenia - Dog


Sau giống được công nhận:
  • Autre Race
  • Colley
  • Colley A Poil Court
  • Colley A Poil Long
  • Colley Barbu
  • Inconnue

Hiểu kết quả kiểm tra: CN Cyclic Neutropenia - Dog


N/N : Normal, no copies of the CN mutation. N/CN : Normal, one copy of the CN mutation. CN/CN : 2 copies of the CN mutation, the dog may develop this disease.
Tên kiểm tra: CN Cyclic Neutropenia - Dog
Đột biến gen: AP3B1
Di truyền lặn NST thường (biết thêm thông tin)
Kết quả thử nghiệmCN Cyclic Neutropenia - Dog trạng tháiAP3B1 )Tình trạng sức khỏe
N/NNo copy of the CN mutationĐộng vật là bình thường (rõ ràng)
N/CN1 copy of the CN mutationĐộng vật là bình thường (rõ ràng)
CN/CN2 copies of the CN mutationĐộng vật là, sẽ hoặc có thể bị ảnh hưởng

Bảng chéo của bài kiểm tra: CN Cyclic Neutropenia - Dog


Mẹ N/NMẹ N/CNMẹ CN/CN
Cha N/N100% N/N50% N/N
50% N/CN
100% N/CN
Cha N/CN50% N/N
50% N/CN
25% N/N
50% N/CN
25% CN/CN
50% N/CN
50% CN/CN
Cha CN/CN100% N/CN50% N/CN
50% CN/CN
100% CN/CN

Ví dụ chứng chỉ cho bài kiểm tra: CN Cyclic Neutropenia - Dog

Nhấp vào giấy chứng nhận mẫu dưới đây để mở nó.

Giấy chứng nhận

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ đăng nhập vào khách hàng đã mua sản phẩm này có thể để lại đánh giá.