PRA pdProgressive Retinal Atrophy Persian

44,90

Specific to Persian, Exotic shorthair, Himalayan

Bài kiểm tra quay vòng : 3-6 ngày hoặc Express 3 ngày
Giống : Exotic Shorthair, Persan
Mẫu : Tăm bông miệng, hoặc máu trong ống EDTA, hoặc máu trong ống khô

Rõ ràng
MÃ SẢN PHẨM: pra-pd-progressive-retinal-atrophy-persian Thể loại:
N/N : Normal, no copy of the PRA-pd mutation. N/PRA-pd : Normal, one copy of the PRA-pd mutation. PRA-pd/PRA-pd : 2 copies of the PRA-pd mutation, the cat may develop this disease.

What is PRA pdProgressive Retinal Atrophy Persian?

The disease declared at 5 weeks old with blindness at 4 monthes.

Symptoms starts with eye movements that are not well coordinate.

Cats that are carriers (N/PRA-pd) have a normal vision even if we can observed changes in retinal pigment epithelium.

Loại mẫu

Dưới đây là danh sách các loại mẫu khác nhau được chấp nhận cho thử nghiệm này:
  • tăm bông
  • Máu trong EDTA ống
  • Máu trong ống khô

Cung cấp giống cho các bài kiểm tra: PRA pd - Progressive Retinal Atrophy Persian


Sau giống được công nhận:
  • Exotic Shorthair
  • Persan

Hiểu kết quả kiểm tra: PRA pd - Progressive Retinal Atrophy Persian


N/N : Normal, no copy of the PRA-pd mutation. N/PRA-pd : Normal, one copy of the PRA-pd mutation. PRA-pd/PRA-pd : 2 copies of the PRA-pd mutation, the cat may develop this disease.
Tên kiểm tra: PRA pd - Progressive Retinal Atrophy Persian
Đột biến gen: AIPL1 c.577C>T
Di truyền lặn NST thường (biết thêm thông tin)
Thâm thủng: Hoàn thành (biết thêm thông tin)
Kết quả thử nghiệmPRA pd - Progressive Retinal Atrophy Persian trạng tháiAIPL1 c.577C>T)Tình trạng sức khỏe
N/NNo copy of the PRA pd mutationĐộng vật là bình thường (rõ ràng)
N/PRA pd1 copy of the PRA pd mutationĐộng vật là bình thường (rõ ràng)
PRA pd/PRA pd2 copies of the PRA pd mutationĐộng vật là, sẽ hoặc có thể bị ảnh hưởng

Bảng chéo của bài kiểm tra: PRA pd - Progressive Retinal Atrophy Persian


Mẹ N/NMẹ N/PRA pdMẹ PRA pd/PRA pd
Cha N/N100% N/N50% N/N
50% N/PRA pd
100% N/PRA pd
Cha N/PRA pd50% N/N
50% N/PRA pd
25% N/N
50% N/PRA pd
25% PRA pd/PRA pd
50% N/PRA pd
50% PRA pd/PRA pd
Cha PRA pd/PRA pd100% N/PRA pd50% N/PRA pd
50% PRA pd/PRA pd
100% PRA pd/PRA pd

Ví dụ chứng chỉ cho bài kiểm tra: PRA pd - Progressive Retinal Atrophy Persian

Nhấp vào giấy chứng nhận mẫu dưới đây để mở nó.

Giấy chứng nhận

Tham khảo

Rah H, Maggs DJ, Blankenship TN, Narfstom K, Lyons LA. 2005. Early-Onset, Autosomal Recessive, Progressive Retinal Atrophy in Persian Cats. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 46:1742-1747.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ đăng nhập vào khách hàng đã mua sản phẩm này có thể để lại đánh giá.