PRA rdy – Tiến bộ Retinal teo

44,90

Specific to Abyssin, Somali breeds

Bài kiểm tra quay vòng : 3-6 ngày hoặc Express 3 ngày
Giống : Abyssin, Somali
Mẫu : Tăm bông miệng, hoặc máu trong ống EDTA, hoặc máu trong ống khô

Rõ ràng
MÃ SẢN PHẨM: pra-rdy-progressive-retinal-atrophy-abyssin-somali Thể loại:
N/N : Normal, no copy of the PRA rdy mutation. N/PRA rdy : one copy of the PRA rdy mutation, the cat may develop this disease. PRA rdy/PRA rdy : 2 copies of the PRA rdy mutation, the cat may develop this disease.

What is PRA rdyProgressive Retinal Atrophy?

PRA rdy – Progressive Retinal Atrophy is a specific mutation found in Abyssin and Somali cat. This disease produce rod cone dysplasia. Kittens will be blind at around 7 weeks old due to a defective protein which is needed for the normal eye development.

Hiểu kết quả kiểm tra: PRA rdy - Progressive Retinal Atrophy


N/N : Normal, no copy of the PRA rdy mutation. N/PRA rdy : one copy of the PRA rdy mutation, the cat may develop this disease. PRA rdy/PRA rdy : 2 copies of the PRA rdy mutation, the cat may develop this disease.
Tên kiểm tra: PRA rdy - Progressive Retinal Atrophy
Đột biến gen: CRX n.546delC
Di truyền autosomal dominant (biết thêm thông tin)
Thâm thủng: complete (biết thêm thông tin)
Kết quả thử nghiệmPRA rdy - Progressive Retinal Atrophy trạng tháiCRX n.546delC)Tình trạng sức khỏe
N/NNo copy of the PRA rdy mutationĐộng vật là bình thường (rõ ràng)
PRA rdy/N1 copy of the PRA rdy mutationĐộng vật là, sẽ hoặc có thể bị ảnh hưởng
PRA rdy/PRA rdy2 copies of the PRA rdy mutationĐộng vật là, sẽ hoặc có thể bị ảnh hưởng

Bảng chéo của bài kiểm tra: PRA rdy - Progressive Retinal Atrophy


Mẹ N/NMẹ PRA rdy/NMẹ PRA rdy/PRA rdy
Cha N/N100% N/N50% N/N
50% PRA rdy/N
100% PRA rdy/N
Cha PRA rdy/N50% N/N
50% PRA rdy/N
25% N/N
50% PRA rdy/N
25% PRA rdy/PRA rdy
50% PRA rdy/N
50% PRA rdy/PRA rdy
Cha PRA rdy/PRA rdy100% PRA rdy/N50% PRA rdy/N
50% PRA rdy/PRA rdy
100% PRA rdy/PRA rdy

Ví dụ chứng chỉ cho bài kiểm tra: PRA rdy - Progressive Retinal Atrophy

Nhấp vào giấy chứng nhận mẫu dưới đây để mở nó.

Giấy chứng nhận

Tham khảo

Menotti-Raymond M, Deckman KH, David V, Myrkalo J, O’Brien SJ, Narfström K. Mutation discovered in a feline model of human congenital retinal blinding disease. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Jun; 51(6):2852-9. Epub 2010 Jan 6. PubMed PMID: 20053974.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ đăng nhập vào khách hàng đã mua sản phẩm này có thể để lại đánh giá.