Đau thần kinh loại 2

LPN2 Polyneuropathy loại 2 trong Leonberger

Xét nghiệm DNA mới: LPN2 trong Leonberger Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu xét nghiệm DNA mới này dành riêng cho Leonberger. Xét nghiệm DNA này sẽ hoàn thành bảng điều khiển bệnh di truyền của chúng tôi trong giống Leonberger với các xét nghiệm DNA LEMP và LPN1. LPN2 là một bệnh đa khoa. Khoảng 5% chó được mang theo và […]

LEMP Leukoencephalomyelopathy

Xét nghiệm DNA mới: LEMP ở Leonberger

LEMP Leukoencephalomyelopathy trong Leonberger LEMP là một bệnh thoái hóa thần kinh ảnh hưởng đến giống Leonberger. Bệnh lý này là do sự phá hủy dần dần vỏ myelin bao quanh các tế bào thần kinh. Các triệu chứng được quan sát là khó khăn trong việc di chuyển, rối loạn vận động. Ở giai đoạn nâng cao, chó có thể không thể đứng lên. Chúng tôi hạnh phúc […]

Ngựa IMM

Xét nghiệm DNA mới: IMM trong quý ngựa

IMM Immune Mediated Myositis Quarter Horse Genimal has developped the new IMM test for the Quarter horse breed. The IMM causes a rapid atrophy of muscles. The horses can lost 40% of the muscle mass. The horses that are affected homozygous (IMM/IMM) are more susceptible to have autoimmune episodes and recurring autoimmune incidences in comparison […]

Colortest I cường độ chó

Colortest mới: locus tôi cường độ trong

A new Colortest in the dog Intensity, locus I This DNA test determined the intensity of red pigments in the dog coat color. The dogs with genotype i/i have a low intensity of red in the coat resulting in coat color that are named silver, cream, white coat or light fawn. The name of the […]

Tê liệt thanh quản ở Bullterrier

Xét nghiệm DNA mới: tê liệt Laryngée LP trong Terrier Bull

A new DNA test : Paralysie Laryngée LP – Bull Terrier The LP for Laryngeal paralysis is a respiratory pathology found in many dog breeds. Different forms of LP exist according to the breeds and the age of the dog. The LP is the inability to abduct the arytenoid cartilages during inspiration. It results in […]

DNA thử nghiệm chi tiết

A new process 3 times faster for genetic dna tests

A new process 3 times faster Genimal has developed a new DNA analysis process for genetic testing. This new protocol is very innovative. It delivers results 3 times faster than traditional methods with increased reliability. Only a dozen DNA tests are already available with this new protocol like feline PKD, PKDef, PSSM, Degenerative Myeolopathy etc. […]

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ