DNA thử nghiệm chi tiết

Một quy trình mới nhanh gấp 3 lần cho xét nghiệm DNA di truyền

Một quy trình mới nhanh gấp 3 lần Genimal đã phát triển một quy trình phân tích DNA mới để xét nghiệm di truyền. Giao thức mới này rất sáng tạo. Nó mang lại kết quả nhanh hơn 3 lần so với các phương pháp truyền thống với độ tin cậy tăng lên. Chỉ có một tá xét nghiệm DNA đã có sẵn với giao thức mới này như PKD mèo, PKDef, PSSM, Bệnh thoái hóa tủy, v.v.…]

Trang web mới

Trang web mới

Một thiết kế hoàn toàn mới, hiện đại hơn và trực quan hơn, Genimal đã xây dựng lại hoàn toàn trang web của mình. Bạn sẽ tìm thấy một thiết kế hiện đại hơn và một quy trình trực quan hơn. Trang web hoàn toàn tương thích với máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại. Quy trình đơn giản hơn Đăng ký động vật của bạn, tải xuống bộ dụng cụ thu gom, tải xuống giấy chứng nhận lấy mẫu và […]

Chất lượng tốt nhất

Tất cả các xét nghiệm DNA của bạn được chứng nhận

Kết quả nhanh hơn

Các phương pháp nghiên cứu DNA mới nhất

Giá tốt nhất

Số lượng, phân tích nhiều, câu lạc bộ

Tất cả các nơi trên thế giới

Hơn 117 ngôn ngữ