Con chim Parentage
Con chim Parentage

Con chim Parentage

70, 00

Parentage between 2 birds (Father/Children, Mother/Children)

Species available : Amazona genus, Ara genus, Anodorhynchus genus, Calyptorhynchus genus, Callocephalon frimbriatum, Probosciger aterrimus, Cacatua galerita, Cacatua sanguinea, Cacatua pastinator, Cacatua leadbeateriAccipiter gentilis.

Bài kiểm tra quay vòng : 10-20 ngày
Mẫu : Feather

Rõ ràng

What is the Bird Parentage DNA test ?

The bird parentage DNA test allows you to determine if your birds are related together.

This test works only between 2 birds :

  • Mother versus Children
  • Father versus Children

Specificity of the Accipiter gentilis parentage test

To do this test we use the markers AGE1a, AGE2, AGE4, AGE5, AGE7, AGE9, AGE10, AGE11.

This test is based on the work of M. Safrova, M. Dajbychova, B. Bláhová, K. Saskova, K. Stampachova, J. Hanel: Developing of method for routine identity testing using STR loci in Accipiter gentilis; Poster 33rd conference of the International Society of Animal Genetics (ISAG) 2012, Cairns, Australia

Specificity of the Amazona genus parentage test

The markers use in the test are AgGT21, AgGT12, AgGT29, AgGT72, AgGT83.

This test is based on the following scientific publications

Russello M. A., Lin, K., Amato, G., Caccone A.:, Additional microsatellite loci for the endangered St. Vincent Parrot, Amazona guildingii, Conservation Genetics, 2006, 643-645

Gebhardt KJ, Waits LP. Cross-species amplification and optimization of microsatellite markers for use in six Neotropical parrots. Mol Ecol Resour. 2008 Jul;8(4):835-9.

Russello M. A., Calcagnotto D., DeSalle R., Amato G.: Characterization of microsatellite loci in the endangered St. Vincent Parrot, Amazona guildingii , Molecular Ecology Notes. 2001:162-164

Specificity of the macaw parentage test

This test is performed with the markers UNACT21, UNACT32, UNACT43, UNACT74, UnaGT55.

This test is based on the following scientific publications

Caparroz R., Miyaki Y.C., Barker J.: Characterization of microsatellite loci in the Blue-and-gold Macaw, Ara ararauna (Psittaciformes: Aves) Molecular Ecology Notes. 2003 Sep; 3(4):441-3

Flavia T. Presti, Janaína Meyer, Paulo T.Z. Antas, Neiva M.R. Guedes and Cristina Y. Miyaki: Non-invasive genetic sampling for molecular sexing and microsatellite genotyping of hyacinth macaw (Anodorhynchus hyacinthinus). Genetics and Molecular Biology, 36, 1, 129-133 (2013)

Gebhardt KJ, Waits LP.: Cross-species amplification and optimization of microsatellite markers for use in six Neotropical parrots. Mol Ecol Resour. 2008 Jul;8(4):835-9.

Specificity of the Cockatoo parentage test

This test is performed with the markers pCIA119, pCIA139, pCIA125, pCIA105, pCID7, pCIA128, pCID109, pCI8 and can be performed in the following species: Calyptorhynchus baudinii, Calyptorhynchus funereus, Calyptorhynchus banksii, Calyptorhynchus lathami, Callocephalon frimbriatum, Probosciger aterrimus, Cacatua galerita, Cacatua sanguinea, Cacatua pastinator, Cacatua leadbeateri.

This test is based on the following scientific publications

N.E. White, et al., Application of STR markers in wildlife forensic casework involving Australian black-cockatoos (Calyptorhynchus spp.), Forensic Sci. Int. Genet. (2011), doi:10.1016/j.fsigen.2011.10.003

White, N.E. , Mawson, P.R., Dawson, R., Bunce, M.A. and Spencer, P.B.S. (2009) Characterisation and cross-species utility of 20 microsatellite markers for population and forensic applications in the endangered Carnaby’s Black -cockatoo, Calyptorhynchus latirostris. Conservation Genetics Resources, 1 (1). pp. 341-345.

Loại mẫu

Mẫu được chấp nhận cho bài kiểm tra này là: Feather.

Cách đặt hàng kiểm tra: Con chim Parentage?

Dưới đây là quy trình chi tiết để đặt hàng thử nghiệm này, lấy bộ dụng cụ thu thập và lấy mẫu.

Ví dụ chứng chỉ cho bài kiểm tra: Con chim Parentage

Nhấp vào giấy chứng nhận mẫu dưới đây để mở nó.

Giấy chứng nhận

Đánh giá

Con chim Parentage Đánh giá tổng thể: ★★★★★ 4.9 dựa trên 137 Đánh giá.
5 1
Nhấp vào đây để xem các đánh giá về xét nghiệm DNA này hoặc để lại đánh giá về xét nghiệm DNA này.1- Đặt hàng xét nghiệm ADN trên trang web

Để đặt hàng một xét nghiệm DNA, chỉ cần thêm nó vào giỏ hàng của bạn trên trang web.
Sau đó, bạn có thể xác thực giỏ hàng của mình.
Ở bước xác thực này, bạn có thể thanh toán ngay lập tức bằng thẻ ngân hàng hoặc thanh toán sau bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc séc.

Nhấp vào đây để đặt hàng kiểm tra của bạn: Con chim Parentage

Để thanh toán bằng séc, bạn có thể gửi séc khi trả lại mẫu.

Mẫu nhận được sẽ không được xử lý nếu chúng tôi không có thanh toán của bạn.


2- Đăng ký chim của bạn

Khi đơn đặt hàng của bạn đã được xác nhận, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng ký động vật.
Mỗi phân tích tổng kết sau đó tương ứng với một hàng.
Đối với mỗi phân tích này, bạn phải đăng ký con vật được đề cập bằng cách nhấp vào nút: Đăng ký con chim của tôi.
Bạn sẽ cần phải điền vào các thông tin bắt buộc sau:

  • Tên loài phổ biến
  • Tên khoa học
  • Xác định
  • Loại mẫu
Bạn cũng có thể chỉ ra màu sắc của con chim nếu con chim có đột biến.

Các loại mẫu được đề xuất sẽ là những loại có thể và có sẵn để phân tích tương ứng.


3- Tải về bộ sưu tập của bạn

Khi con vật đã được đăng ký, sau đó bạn có thể tải xuống bộ thu thập mẫu để phân tích này bằng cách nhấp vào nút: Tải xuống bộ dụng cụ của tôi.
Một khi nút này được nhấp vào, một cửa sổ đề nghị bạn chờ đợi trong khi bộ sưu tập của bạn được tạo ra.
Sau đó, bạn có thể tải xuống bộ lấy mẫu của mình bằng cách nhấp vào nút: Tải về.
Tệp tải xuống là tệp PDF.

Tốt nhất là đăng ký tất cả các loài động vật theo thứ tự của bạn trước khi tải về bộ sưu tập của bạn.
Trên thực tế, một khi tất cả các động vật đã được đăng ký, bạn chỉ cần nhấp vào nút tải xuống cho bất kỳ phân tích nào để tải xuống tất cả các bộ dụng cụ cho đơn đặt hàng.

Tệp PDF này chứa các hướng dẫn đơn giản hóa để lấy mẫu và bộ sưu tập. Bạn cũng sẽ tìm thấy các liên kết đến trang web của chúng tôi với quy trình chi tiết để lấy mẫu.

Các tệp PDF có thể được mở bằng trình đọc PDF. Chúng tôi khuyên bạn nên phần mềm Adobe Acrobat Reader miễn phí có thể được tải xuống từ liên kết này.


4- Thu thập các mẫu

Lấy mẫu từ động vật của bạn như được mô tả trong tệp đã tải xuống.
Hãy chắc chắn sử dụng bộ sưu tập được cung cấp và làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận.
Các thủ tục được cung cấp là một trong đó đạt được kết quả đáng tin cậy nhất và nhanh nhất có thể.


5- Gửi mẫu đến GENIMAL

Gửi bộ dụng cụ thu gom đến phòng thí nghiệm của chúng tôi

Genimal Biotechnologies
Estaing Nord 1
42140 Virigneux
France

Nếu quý vị đã chọn thanh toán bằng séc, đừng quên đính kèm vào thư của quý vị

Nhấp vào đây để đặt hàng kiểm tra của bạn: Con chim Parentage


6- Nhận xác nhận rằng mẫu đã đến

Ngay sau khi chúng tôi nhận được thư của bạn, bạn sẽ nhận được một email cho biết biên lai của nó.
Bạn cũng có thể xem theo dõi đơn đặt hàng để theo dõi xem mẫu của bạn có được nhận hay không https://www.genimal.com/my-dna-tests/track-my-analyses/.
Trong email nhận và theo dõi thứ tự, bạn sẽ tìm thấy thời hạn dự kiến cho các phân tích của bạn.


7- Nhận kết quả của bạn

Sau khi nhận được mẫu của bạn, chúng tôi ngay lập tức xử lý đơn đặt hàng của bạn.
Một khi kết quả có sẵn, bạn sẽ nhận được chúng qua email, thư bưu điện hoặc tin nhắn SMS tùy thuộc vào những gì bạn đã ra lệnh.
Kết quả cũng có sẵn trong khu vực khách hàng của bạn tại https://www.genimal.com/my-dna-tests/download-my-results/

Nhấp vào đây để đặt hàng kiểm tra của bạn: Con chim Parentage

Con chim Parentage Đánh giá tổng thể: ★★★★★ 4.9 dựa trên 137 Đánh giá.
5 1

Đặt hàng xét nghiệm DNA: Con chim Parentage

Thêm đánh giá

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.
Tên
Thư điện tử
Xem xét tiêu đề
Đánh giá
Đánh giá nội dung

Đặt hàng xét nghiệm DNA: Con chim Parentage

" ★★★★★Mme Ducrocq Christelle (France)
Entièrement satisfaite je suis fan de vos services je recommande...
" ★★★★★Volerie Du Forez
Un laboratoire très efficace, envoi très rapide des analyses, analyses fiables. Bref, n'hésitez pas à travailler avec Génimal. Service client au top !!...
" ★★★★★Pascale Montion
...
" ★★★★★Elevage de La Doline (France)
Laboratoire sérieux et rapide....
" ★★★★★Florence Faurez
Ecoute et disponibilité, rapidité et efficacité... en plus, pouvoir faire tous les tests dans le même labo EN FRANCE c'est très appréciable ! Une adresse à garder précieusement......
" ★★★★☆Savigny Chloe - France
Résultats très rapides mais il faut impérativement envoyer les échantillons en lettre suivie! Échanges aimables et efficaces au téléphone et par mail....
" ★★★★★Bogen Maurice
Très professionnel et rapide Merci...
" ★★★★★Mathias Van Hecke
Rapide et toujours bien informé de l'évolution de vos analyses...
" ★★★★★Lannoy Perrine
Rapidité d’expédition des kits de prélèvement, résultats très rapides. Je recommande!!...
" ★★★★★Isa J
Résultats rapides. Tout est parfait...
" ★★★★★MARTEL JEAN (France)
Super labo...
" ★★★★★quarter horse blue roan
rapide ,...
" ★★★★★Patrick Belissard
Je suis satisfait de ce laboratoire , rapport qualité prix excellent et un délais très court . Merci...
" ★★★★★MARIE-LAURE Podsiedlik
Service parfait et rapide le prix reste un peu élevé dommage que les éleveurs capacitaires amateurs n aient pas droit à remises....
" ★★★★★Paul Céline
Résultats rapides. Prélèvements pratiques....
" ★★★★★Sylvie Golliot
Un laboratoire au top. Rapidite dans le traitement des prelevements, Informations regulieres entre l envoi du prelevement et la.reception des resultats. Je recommande Genimal...
" ★★★★★BOY
rapide et simple. Je recommande....
" ★★★★★Soso 01
Service tres rapide et fiable...je recommande......
" ★★★★☆Estrella Madec
Bon labo...
" ★★★★★Vincent Vermeulen
Tests super rapide...
" ★★★★★DAVID Karen (France)
Très bon labo...
" ★★★★★Ruthner
Laboratoire très professionnel. Envoi et analyse rapide. Un service client agréable, explications très claires. Je referai appel a leur service sans hésitation....
" ★★★★★Hogge Benedicte (belgium)
Rapidité et efficacité...
" ★★★★★Melody Hayot
Tests simple, prix très correct, et résultats rapides...
" ★★★★★Marsaud
Rapide Très professionnel ! Je reviendrai vers vous...
" ★★★★★Natacha du domaine de bodaway
Super...
" ★★★★★Paronneau
Résultats rapide, ultra sécurisé avec un code de vérification pour lutter contre les fraudes, permettant de vérifier sur le site si les tests et résultats sont vrais. Je n’utilise plus que Genimal pour tester mes reproducteurs et chiots....
" ★★★★★Warnotte Véronique - France
Rapidité pour les tests. Très bons contacts pour avoir de l'aide....
" ★★★★★bill t
Site fiable, en trois jours j'ai eu le résultat, je recommande...
" ★★★★☆RORIF Anaïs - France
Les test sont envoyé rapidement super communication et explications je recommande...
" ★★★★★Valérie Suné
Tres bon labo, compétent, tests rapides paiement sécurisé et personnel à disposition et tres sympa. a conseiller !!...
" ★★★★★Guili
Très rapide, très pros Je passerai par vous dorénavant...
" ★★★★★Nathalie Leclair
aucun soucis de communication et réponse rapide du labo...
" ★★★★★Sergent Manon (France)
Rapide efficace parfait...
" ★★★★★bruno bodin
Je recommande ce laboratoire pour son sérieux et son écoute du client . Encore bravo ....
" ★★★★★Camus Mickael
Rapide et efficace, délais respecté Rien a dire très pro....
" ★★★★★Fleurime Makinson
Ke suis très satisfait du boulot founi par geminal....
" ★★★★★Elevage boisdecompiegne
rapide et competent...
" ★★★★★marion leroux
Résultat rapide et à l'écoute réponses très rapides a mes questions...
" ★★★★☆medalofhonor medalofhonor
Très bonne communication et renseignements par téléphone. Résultats rapides sur certains tests. Prix très intéressants...
" ★★★★★Loïc Deherve
...
" ★★★★★Amélie Lopes
Bonjour, cela fais quelques temps que j'ai fais appel a vos services, votre professionnalisme m'a permis de ne pas me tromper dans mon achat je suis encore très satisfaite de la rapidité des résultats je recommande votre site à tous aussi bien pour vos conseils votre amabilité et votre rapidité. JE RECOMMANDE ++++++...
" ★★★★★Marie-Pierre CROCO
Facilité de prélèvement. Rapidité pour obtenir les résultats. Et si vous oublié de mettre l'espèce, comme cela m'est arrivé une fois, le laboratoire vous rappelle pour compléter le dossier. En tant que vétérinaire j'apprécie de travailler avec Génimal....
" ★★★★★Prinzivalli Sauveur (France)
Service tres rapide et fiable...je recommande......
" ★★★★★GIRAULT Marion (France)
Laboratoire très sérieux et rapide! Nous en sommes ravis...
" ★★★★★Agnes Morin
Analyse super rapide et claire, je recommande fortement...
" ★★★★★Sylvie MARTZ ALBERT
Très bon contact lors des demandes de renseignements, accueil cordial, professionnalisme des réponses Délai très court de réception des résultats...
" ★★★★★Edmond Barioulet
Très satisfait de la prestation...
" ★★★★★STAMKOS GRIGORIOS
πολύ καλό εργαστήριο...
" ★★★★★Elevage boisdecompiegne
...
" ★★★★★Jager Barbara
Service rapide et efficace. Prix correct....
" ★★★★★bekaert cedric
rapide et trés serieux , je recommende a tout le monde...
" ★★★★★Bakhsh Abdullah South Arabia
Thanks , very fast and great job 5 stars...
" ★★★★★GUIDERA Anaïs (France)
Très bon laboratoire...
" ★★★★★marques melanie
super...
" ★★★★★Deny léa (France)
Rapide et dans le temps. Très contente....
" ★★★★★evy mouraux
Rapide et professionnel , facile d'utilisation . Je recommande vivement...
" ★★★★★ludodread Kingston-corbières BT
Très satisfait des services du laboratoire GENIMAL. Très bonne communication, et rapidité d'exécution des tests demandés. Je recommanderais GENIMAL sans hésitations....
" ★★★★★Guyot Émilie
Rapide, efficace et les moins cher que j'ai trouvé....
" ★★★★★Crindor Celtes
Facile, fiable, bon suivi, court délai pour les résultats....
" ★★★★★Lucie Kerdavid
J'ai commandé à l'occasion du black friday. Tout est très rapide....
" ★★★★★Élevage Of Master mad (France)
Parfait...
" ★★★★★Vanthuyne Benoit
Bonjour, je viens de recevoir les résultats de mes 3 tests ADN pour le sexage de mes canaris. Je suis très satisfait....
" ★★★★★sandrine SIXDENIER
...
" ★★★★★Aurelie Marty
Je fais beaucoup d analyses pour mes chiens et mes chevaux , résultas rapide et services efficace , ils sont joignable très facilement Par téléphone et répondent rapidement aux mails....
" ★★★★★hélène wittmann
Je suis toujours satisfaite de ce laboratoire, depuis que je vais vers eux, rapidité de résultat....
" ★★★★★VIRGINIE BOUQUET
Je commande mes tests chez eux pour mon élevage de chat et je suis satisfaite de leur travail...
" ★★★★★Marie AngeloftheMoon
Super labo, contact serieux, conseils et explications complètes Laboratoire utilisé et conseillé par l'élevage Angel of the Moon...
" ★★★★★Kevin Brassart
nikel super content...
" ★★★★★Elora-Jeanne Glandut
Super contente hyper rapide pour les résultats J’avais tester la pssm1 cher mon cheval avec prélèvement de crin envoyer les échantillons le 13 reçu les résultats...
" ★★★★★Remy Rouede
great...
" ★★★★★Guili Olga - France
Je passais par 1 labo en espagne.. 15 plumes et toujours impossible d'avoir le résultat du sexage d'une perruche..4 semaines d'attente... Et puis ras le bol, j'ai essayé Genimal : envoi de 3 plumes mercredi dernier, le résultat du test génétique est tombé il y a 10 mn! Merci Genimal ! Je passerai par vous dorénavant....
" ★★★★★Charline Portelli
analyse rapide toujours disponible pour des questions...
" ★★★★☆Carole
Retour rapide des résultats des tests... Super pour le paiement en trois fois, bien pratique quand il y a plusieurs chiens à faire. Très satisfaite....
" ★★★★★Goosse Emmanuel
Laboratoire très rapide. Très bonne fiabilité...
" ★★★★★Gary Soudine
service client très réactif, et test ADN toujours fiable pour le moment. je recommande...
" ★★★★★sébastien guy
Ravi du service....
" ★★★★☆Ks Events
...
" ★★★★☆Spirit Wolf Addict
J'ai reçu 7 tests sur 8 (il me manque la L2HGA de Janel)...... Sinon rapide, facile à joindre, site clair (que que un peu lent) et tests protégés. Je recommande, mais à bien surveiller vos commandes....
" ★★★★★My little dog
...
" ★★★★★Djoha KIHAL
Traitement rapide des commandes et bonne communication avec la clientèle. Très satisfait....
" ★★★★★ROLLING helene
Deuxième fois que j'ai recours à leurs services, rien à redire. Au top !...
" ★★★★★Persson Helene
Very fast sending the test and results also fast....
" ★★★★★Les Courtines de Chambray
Rapide et efficace !...
" ★★★★★Laura G
Bonjour, Cela fait deux fois maintenant que je fais appel à vos services. J'en suis plus que contente. Je dois préciser que je vis au bout du monde, sur une ile du Pacifique. Ce qui n'altère en rien votre efficacité et votre professionnalisme. Je vous ai recommandé auprès de beaucoup d'éleveurs ici :-) . Merci beaucoup d'exister et d'accepter de travailler avec des contrées lointaines comme la mienne ! Autre qualité indéniable : suivi et réactivité email au top. Fréquence d'envois de promotions, très raisonnable !...
" ★★★★☆Bennacer Rachid - France
Rapide et efficace...
" ★★★★★LES TERRES DE LA SERPENTERIE (France)
Rapide et efficace. Parfait...
" ★★★★★christophe philippe
laboratoire très professionnel et très rapide . je recommande...
" ★★★★★Dehongher Philippe (Belgium)
super...
" ★★★★★Matsoukas Panayiotis (Cyprus)
Very fast service! Definitely recommended!...
" ★★★★★Chalendar Christian
Travail sérieux et délai respecté...
" ★★★★★Laurent Cyril
Parfait...
" ★★★★★Fleurime Makinson
Je suis très satisfait du boulot founi par geminal....
" ★★★★☆Ecuries de QUILY
rapide et efficace...
" ★★★★★Dubois
service ultra rapide en teste express, merci de votre professionnalisme...
" ★★★★★GHARSA Majdi - France
-...
" ★★★★★Denis Salgues
Résultats dans les temps annoncés...
" ★★★★★Rudy Noel
tres rapide tres sérieux et surtout certificat bien detaillier super bravo...
" ★★★★★Susanne
Super nöjda ❤️...
" ★★★★★VILLAVERDE Feurs (France)
Facile et rapide :) je suis très contente d'avoir faire appel à eux. Un labo français local et efficace...
" ★★★★★ANGELIQUE CREPIN
Super, resultats arrivés rapidement...
" ★★★★★Gilet Laurence (France)
Rapide et sérieux ! Merci...
" ★★★★★Gaston Schmitter
...
" ★★★★★Baris Arifé
Je recommande se site fiable les procédures sont simples et résultat très rapide...
" ★★★★★anaïs trezor
Rapide et vraiment des tarifs compétitif . Je recommande ce labo!...
" ★★★★☆Hoareau Sully - France
parfait...
" ★★★★★BONNEFOY Jill
Au top...
" ★★★★★MICHEL ANSART
Depuis plus de 6 ans je fais effectuer les sexages de mes euphèmes par le laboratoire GENIMAL et j'apprécie particulierement le sérieux et la fiabilité de ce laboratoire ainsi que la rapidité pour obtenir les résultats....
" ★★★★★Szabo Mirel-Alexandru
Foarte prompti și profesioniști,rezultatele au ajuns foarte repede, am primit permanent informații referitoare la statusul comenzii. Recomand cu încredere!...
" ★★★★★Rivasseau Benoit (France)
Envoi de quatre sexages le mardi les résultats reçus le vendredi. Merci pour la réactivité et le professionnalisme ....
" ★★★★★pierre kerbrat
sexage rapide et résultat rapide merci...
" ★★★★★VANOVERSCHELDE DAVID
Envoi des résultats rapides, nickel...
" ★★★★★Anette von During
...
" ★★★★★kevin cari
super labo bon rapport qualité prix résultat en 18h en expresse super !!!!!!...
" ★★★★★Schweitzer Nathalie
Très bien...
" ★★★★★fernand ansias
Super...
" ★★★★★sixdenier franck
...
" ★★★★★Iryna DEFRANCE
...
" ★★★★★Béatrice Alves
analyse tres rapide, excellent suivi !...
" ★★★★★Amandine Bastian
Résultats reçu en quelques jours Ils sont très joignable aucune attente n’est à d’éplorée cotée accueil téléphonique Équipe compétente...
" ★★★★★Foltzer Mathilde - France
Tarifs très attractifs et délais d'analyse très courts, bon service, je recommande...
" ★★★★★Amandine Gour
service rapide...
" ★★★★★Nour-eddine Chaouki
le top du top, rapide, répond toujours au tel, personnel agréable et un travail efficace, rien à dire je conseille ce labo les yeux fermer...
" ★★★★★Françoise Pélisson
Test rapide indolore pour le chien avec un certificat de retour clair et précis reçu par mail, comprenant un lien pour les explications bien appréciable....
" ★★★★★Fabienne Guéneau
J'ai profité du Black Friday et je ne regrette rien. Les résultats sont arrivées très rapidement, 8 jours entre le prélèvement du vétérinaire, l'envoi et la réception des résultats. Vivement la prochaine promo !...
" ★★★★★J B
Je suis satisfaite de ce laboratoire. J'y teste mes chats pour les maladies génétiques. Délais respectés et service client à l'écoute. Le seul point noir à mes yeux : Il est dommage qu'il n'y ait pas de grille tarifaire annuelle pour les éleveurs. Néanmoins les promotions Black Friday valent le coup si vous avez des tests à faire dans un très court délai (avant le 31 décembre de l'année en cours). Bref, si le niveau de prestations est pérenne, je resterai cliente fidèle et recommanderai sans hésiter....
" ★★★★★PAUL ROBIN
...
" ★★★★★Sara Da Silva
Commande sur le site un peu galère mais une prise en charge et résultats très rapides. Super...
" ★★★★★Guillot Muriel
Excellent service. Les résultats très très rapides. Je recommande...
" ★★★★★Husson Cécile (Belgium)
Lors de ma dernière commande de tests génétiques, j'ai été particulièrement bien aiguillée sur les modes de prélevement et j'ai pu facilement corriger une erreur commise par moi. Le traitement des données à été rapide, et la remise des résultats aussi...
" ★★★★★Ferrier Yoni
Test un peu cher mais fiable et résultat rapide...
" ★★★★★Nadége Corato
Rapide et efficaces...
" ★★★★☆Christine Gaillot
Laboratoire très réactif autant dans la livraison de l'ecouvillon que dans le traitement des analyses....
" ★★★★★Dupont Jimmy (France)
Laboratoire ultra rapide. Prélèvement reçu le 26/04 résultat le lendemain avec certificat reçu bien détaillé. Service client très pro et très gentil répond au mails sans problème. Franchement n'envoyez plus rien en Espagne on a ce qu'il faut chez nous et vraiment plus compétent. Merci beaucoup....
" ★★★★★Marion Poulain
...
" ★★★★★ELEVAGE DU DETOUR DES FRENES
...
" ★★★★★L'Or Noir de Paris bouledogues français
Tarifs compétitifs, résultats très rapide ! Je recommande. Tous mes chiens sont testé chez eux....
Bird Genetic Identification
Con chim Parentage
Khả năng tương thích di truyền
Không
Cha mẹ
Trẻ em
Động vật